BOEKEN

Als het goed is, zal het nieuwe kabinet veel aandacht besteden aan duurzaam ondernemen. Immers, premier Jan Peter Balkenende is een van de samenstellers van de eerder dit jaar bij uitgeverij Van Gorcum verschenen bundel Onderneming & Maatschappij; op zoek naar vertrouwen. Het lijvige boekwerk beschrijft waarom en hoe bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Balkenende zelf gebruikt zijn bijdrage voor een pleidooi om overheidstaken over te hevelen naar zogeheten `maatschappelijke' ondernemingen – ,,te plaatsen als een kreukelzone tussen staat en commerciële markt''.

Is bovenstaande bundel vooral voer voor liefhebbers, het ook bij Van Gorcum verschenen boek Ondernemen met hoofd en hart van prof.dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar milieumanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is juist bedoeld om sceptische ondernemers over de streep te trekken. In het boek doet Cramer verslag van een twee jaar durend project waarin 19 bedrijven hebben geprobeerd om binnen hun eigen organisatie praktisch vorm te geven aan duurzaam ondernemen. Dit project is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (Nido) – een organisatie die de kennisoverdracht stimuleert tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Omdat duurzaam ondernemen voor de meeste ondernemers een nogal vaak begrip is, komen veel auteurs van boeken over dit onderwerp met concrete praktijkvoorbeelden. Zo ook Rob van Tulder en Alex Zwart in hun boek Reputaties op het spel, maatschappelijk verantwoord ondernemen in een onderhandelingssamenleving. In dit boek, uitgegeven bij Het Spectrum, beschrijven de auteurs hoe bedrijven het beste kunnen omgaan met conflicten met maatschappelijke groeperingen als Milieudefensie en Greenpeace.