Aandelenverkopen met een signaalfunctie

Amerikaanse topmanagers sturen beleggers een duidelijke boodschap: zij doen hun uiterste best van de aandelen van hun eigen bedrijf af te komen. Het aantal insiders dat deze maand aandelen heeft verkocht, was 2,8 maal zo groot als het aantal kopers, aldus Thomson Financial.

Dit cijfer is sinds het begin van de baissemarkt in maart 2000 nog niet zo hoog geweest en ligt ongeveer één standaardafwijking boven het langetermijngemiddelde. De aandelenverkopen trekken vaak aan in mei, als de termijnen waarbinnen geen aandelen verkocht mogen worden aflopen. Maar het aantal aandelen gerekend in dollars dat deze maand is afgestoten, is hard op weg naar een nieuw jaarrecord. De hoeveelheid aangekochte aandelen zal niet ver boven het dieptepunt van april liggen.

Bedrijfsbestuurders lijken in het algemeen bezorgd dat de recente opleving van de aandelenkoersen niet gerechtvaardigd wordt door de vooruitzichten van hun bedrijven. Maar vooral bestuurders van technologiebedrijven maken een angstige indruk. Op de schermenbeurs Nasdaq overtrof in mei het aantal verkopers 3,5 maal het aantal kopers. Sinds de ineenstorting van de technologie-aandelen drie jaar geleden is dat cijfer maar één keer hoger geweest. Onder de gelukkige verkopers bevinden zich Microsoft-topman Steve Ballmer, die zojuist bijna 1 miljard dollar heeft binnengehaald, en Michael Dell van de gelijknamige computerfabrikant, die het met bijna 300 miljoen dollar moest stellen.

Andere sectoren waar flink werd verkocht zijn die voor medische dienstverlening en energie. Ook in Duitsland nemen de verkopen door insiders toe. Daar zijn nu bijna tweemaal zoveel verkopers als kopers. Het gemiddelde over de achttien maanden waarover cijfers beschikbaar zijn, ligt dichter bij de 0,5.

Beleggers moeten niet alleen naar deze verkopen kijken. Zij vormen maar een van de indicatoren voor de toekomstige bedrijfswinsten. Niettemin is hun belang als graadmeter volgens nieuw onderzoek van effectenbank SG Securities wellicht toegenomen. Dat onderzoek toont aan dat waar de Amerikaanse cijfers voor de verhouding tussen verkopers en kopers altijd overeenkwamen met de schattingen van analisten, deze cijfers de afgelopen jaren een toonaangevende signaalfunctie hebben gekregen. Volgens het onderzoek komt dat door een nieuwe regel die bedrijven dwingt alle koersgevoelige informatie openbaar te maken.

Als dat waar is, duidt het erop dat topmanagers, nu ze geen gegevens meer kunnen lekken naar hun favoriete analisten, een alternatieve strategie voor de nieuwsvoorziening hebben geadopteerd: eerst verkopen en dan pas open kaart spelen.