Strijdkrachten komen onder één bevelhebber

De afzonderlijke bevelhebbers van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht en Marine zullen verdwijnen. Hun taken zullen de komende jaren deels worden overgenomen door de chef defensiestaf.

Pagina 3