Remkes: meer salaris nodig voor ministers

Binnen het kabinet gaan stemmen op de salarissen van ministers te verhogen. Oud-minister De Boer (Verkeer, LPF) opperde woensdag in een interview met dagblad Trouw dat de ministerssalarissen verdubbeld moeten worden. De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en Van der Knaap (Defensie, CDA) hebben vandaag aangegeven dit voorstel te steunen.

Met name het verschil tussen de salarissen van bewindslieden en van andere salarissen in de publieke sector is de bewindslieden een doorn in het oog. Veel `semi-ambtenaren' van zelfstandige bestuursorganen, maar ook sommige rijksambtenaren verdienen meer dan de minister die politiek verantwoordelijk is. Ook de verhouding tussen werkdruk, tijdsbeslag en afbreukrisico en het salaris van bewindslieden is scheef, zegt Van der Knaap in Trouw.

Het salaris van een minister is vastgesteld op 9.169,33 euro bruto per maand, exclusief onkostenvergoedingen. Ook het salaris van de minister-president is hetzelfde als de overige ministers. Het salaris van een staatssecretaris bedraagt 8.601,08 euro per maand. De salarissen bij de overheid worden momenteel onderzocht door de commissie Dijkstal, onder leiding van de oud-VVD-fractievoorzitter. De resultaten daarvan worden volgend jaar verwacht.

Tijdens de presentatie van het nieuwe kabinet, dinsdagavond, zeiden meerdere bewindslieden dat zij de huidige salarissen te laag vinden. De wens een hoger salaris te krijgen staat haaks op de discussie die momenteel woedt over steeds hogere beloning van topbestuurders. Daar willen kabinet en Kamer juist een halt aan toeroepen. ,,Met de huidige slechte economische vooruitzichten en de discussie over topinkomens in het bedrijfsleven is het niet erg realistisch nu over een salarisverhoging voor onszelf te spreken'', zei een bewindsman dinsdag.