PROUST -

Een vragenlijst ingevuld door een veertienjarige Marcel Proust is in Parijs geveild voor 102.000 euro. De `Proust Questionnaire' uit 1887 geeft een voorproefje van de belangrijkste thema's van À la recherche du temps perdu. Proust geeft antwoord op 24 vragen zoals wat zijn idee van geluk is.