`Ook top non-profit verdient uitstekend'

Bestuurders van maatschappelijke organisaties en semi-overheidsbedrijven verdienen in veel gevallen `uitstekend'. Dit concludeert het weekblad Intermediair in een onderzoek onder 80 organisaties die opereren op de grens van markt en overheid.

,,Natuurlijk, het zijn niet de miljoenen die bij enkele multionationals worden uitgekeerd, maar de tijd dat de inkomens in de publieke sector werden begrensd door de hoogste CAO-schalen ligt ver achter ons', schrijft het blad. In een reactie zegt minister De Geus (Sociale Zaken) in Intermediair: ,,Het zijn natuurlijk verantwoordelijke functies, maar bij sommige denk ik: dat is wel héél goed betaald.' In één geval heeft De Geus opgetreden, namelijk bij de `wel hele mooie' honorering van een directielid van de Pensioen- en verzeerkingskamer (PVK).

De best verdienende `overheidsmanager' is president-directeur G. Cerfontaine van luchthaven Schiphol met een jaarsalaris van 663.000 euro. Tot de grootverdieners behoren ook de bestuurders van de min of meer publieke pensioenfondsen ABP (531.000) en PGGM (331.000). Ook de zorginstellingen en de woningcorporaties betalen goed met als koplopers Orbis (250.000 euro) respectievelijk Het Oosten (172.000). Van de verenigingen is de ANWB de beste betaler (350.000), terwijl de Technische Universiteit in Delft het meest betaalt van de instellingen voor hoger onderwijs (237.000).

De wereld van zelfstandige bestuursorganen, koepels en overheids-nv's is niet scherp te begrenzen, zegt chef-redacteur Evert de Vos van Intermediair. Net als bijvoorbeeld Schiphol en NS zijn energiebedrijven zoals Nuon en Essent zelfstandige bedrijven, waarvan de aandelen in overheidshanden zijn. Toch ontbreekt Nuon (salaris bestuursvoorzitter: 1,1 miljoen euro) bijvoorbeeld op de lijst. ,,Schiphol haalt het merendeel van zijn inkomsten uit de `havengelden', een van de overheid verkregen monopolie op belastinginning. Nuon werkt voor een flink deel al op een vrije markt, die binnenkort helemaal opengaat', licht de Vos toe.

Het weekblad heeft in zijn onderzoek ook verenigingen meegenomen, hoewel deze niet worden betaald uit publieke middelen. ,,Ik denk dat de leden van de ANWB ook wel willen weten wat hun non-profit-organisatie de directeur betaalt', zegt De Vos. Enkele organisaties wilden niet meewerken, zoals de werkgeversvereniging VNO-NCW, die nu pleit voor openheid over topinkomens. Onder de weigeraars zijn ook het Rode Kruis, thuiszorg Amsterdam en woningbeheerders zoals Vestia.

Mede daardoor heeft het blad niet het hoogste inkomen van corporatiebestuurders kunnen achterhalen. ,,Wij vonden 172.000 euro, terwijl uit ander onderzoek bekend is dat één bestuurder 225.000 euro verdient', zegt De Vos. De baas van woningcorporatie Patrimonium Amsterdam verdient met 119.000 euro een stuk minder, maar nog altijd evenveel als premier Balkenende. ,,Dat is natuurlijk knots', vindt De Geus.

De echte veelverdieners werken volgens het blad bij instellingen, die op grote afstand werken van de overheid en vaak dromen van privatisering. Zoals bij Afval Verwerking Rijnmond (AVR) die in 1998 op eigen benen kwam staan. ,,De mensen die voor de verzelfstandiging als ambtenaar AVR bestuurden, zitten nu nog in de directie. Alleen is hun inkomen verdrievoudigd', zegt De Vos.