Moeders, houdt uw commissaris binnen

De een krijgt het bordes, de ander blijft zitten met een lege stoel. Twee nieuwe ministers, Sybilla Dekker en Karla Peijs, laten samen acht commissariaten achter. En dat zijn niet de enige toezichthouders die vertrekken na een politieke benoeming. Peijs' echtgenoot Rinus Platschorre geeft zijn commissariaat bij bouwer BAM op. Akzo Nobel moet een opvolger vinden voor Paul Bremer, tijdelijk Amerikaans onderkoning van Irak.

De nieuwe ministers illustreren de overgang van het `vrije jongens' kapitalisme naar het vertrouwde `regentenkapitalisme'. De jaren negentig waren zegejaren voor het nieuwe geld, verdiend in dynamische sectoren als vastgoed, media & internet en (financiële) handel.

Bij de installatie van het vorige kabinet Balkenende stond de beteugeling van mogelijke belangentegenstelling centraal bij de geslaagde ondernemers, zoals Herman Heinsbroek.

Nu heersen ontnuchtering en restauratie. De vrije jongens van toen worden bij de doorstart van Balkenende opgevolgd door wijze vrouwen. In het Nederlandse ondernemingsbestuur hebben commissarissen, die de directie moeten controleren, een lange traditie als wijze mannen en vrouwen, die hun eigen opvolgers selecteren en goed afgeschermd zijn van de bemoeizucht van bijvoorbeeld beleggers. Type: de Heeren Zeventien van de VOC.

Peijs, Europa-parlementariër, was commissaris bij Aegon, VendexKBB, DaimlerCrysler Nederland, Solvay Nederland en Schouten & Nelissen. Dekker, oud-directeur van de Algemene Werkgeversvereniging, was commissaris bij Heineken Nederland, de Rabobank en de Nederlandse Spoorwegen. Zij was ook voorzitter van Opportunity in bedrijf, een stichting die meer vrouwen naar de top wil helpen.

Dekkers Rabo-verleden kan nog een pikant moment opleveren als het kabinet inderdaad met wetsvoorstellen komt om gouden handdrukken van topmanagers aan te pakken. Zij zat in de benoemings- en honoreringscommissie van de raad van commissarissen van de Rabobank die vorig jaar akkoord ging met gouden handdrukken voor twee bestuurders die de gezamenlijke beloning van de top mede opjoegen van 11 miljoen euro naar 28,5 miljoen euro.

Het vertrek van Peijs en Dekker zet de achterblijvende commissarissen voor het blok.

Een gouden tip voor hen: bel oud-minister Neelie Kroes, die zich inspande om voor de VVD vrouwelijke kandidaten te leveren. Bijvoorbeeld Sybilla Dekker, net als Kroes commissaris bij de NS. Welke vrouw het bordes niet haalde, kan aanschuiven bij het old boys network.