Massaontslag bij Belgische Spoorwegen

Bij de Belgische Spoorwegen (NMBS) moeten de komende vier jaar mogelijk 10.000 banen verdwijnen. Dat concluderen vakbonden uit een brief van topman Karel Vinck.

`Gedelegeerd bestuurder' Karel Vinck, de hoogste functionaris van het staatsbedrijf NMBS, heeft een brief geschreven aan informateur Elio Di Rupo, die momenteel de mogelijkheden voor de vorming van een nieuw Belgisch kabinet onderzoekt. Vinck schrijft dat de 5.000 banen die bij de Belgische Spoorwegen de komende vier jaar via natuurlijk verloop zouden verdwijnen bij lange na niet voldoende zijn om het spoorbedrijf weer gezond te maken. ,,Rekening houdend met de noodzakelijke productiviteitsverhoging moeten formules uitgewerkt worden die vertrek aanmoedigen bovenop de natuurlijke afvloeiingen'', aldus Vinck in zijn brief.

Hoeveel extra banen de bestuurder wil opofferen blijkt niet uit zijn schrijven, maar de vakbonden bij het spoor schatten het aantal gedwongen ontslagen op 5.000. ,,Vinck reageert nooit als we hem dat cijfer voorleggen'', zei Roger Van Hove van de socialistische spoorbond, vandaag in dagblad De Standaard. De bonden hebben bij de NMBS van oudsher een sterke positie met een hoge organisatiegraad. Bij het Belgisch spoor werken nu 41.000 mensen, dat is twee keer zoveel als bij de Nederlandse Spoorwegen.

Vinck wil volgens De Standaard in het regeerakkoord vermeld zien dat ,,de overheid de productiviteitsverbeteringen bij het bedrijf zal aanmoedigen door een beleid van vertrek te ondersteunen''.

De spoorwegen in de Europese Unie staan voor een verdere ronde van privatisering en het toelaten van concurrentie op de rails. Vinck, voorheen werkgeversvoorzitter in België, vreest dat de sterk verkokerde en verlieslijdende NMBS het zonder ingrijpende maatregelen moeten afleggen tegen de Britse, Franse of Duitse ondernemingen, die het Belgische spoorwegnet ook willen bedienen.

Hij waarschuwt voor een herhaling van het drama met de nationale luchtvaartmaatschappij Sabena die in 2001 failliet ging en waarbij 12.000 mensen hun baan verloren. Zowel onder het publiek als in het bedrijfsleven werd twee jaar geleden gedacht dat het zo'n vaart niet zou lopen met Sabena. De nationale trots zou nooit verloren kunnen gaan. Maar de strenge nieuwe regelgeving van de Europese Commissie blokkeerde verdere steun van nationale overheden aan verliesgevende luchtvaartmaatschappijen. Daarmee was het lot van Sabena, dat in zijn bestaan bijna elk jaar verlies maakte, bezegeld.

Vinck vreest dat de ernst van de situatie opnieuw wordt onderschat. De topman denkt dat zonder sanering de Belgische Spoorwegen aan het eind van dit decennium zullen zijn verdwenen.