Fransen bepleiten actie VN in Bunia

Frankrijk heeft een resolutie ingediend bij de Veiligheidsraad van de VN om een vredesmacht naar Bunia in Oost-Congo te sturen waar begin deze maand een bloedbad plaatsgevonden heeft. Volgens de Franse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Jean-Marc de la Sablière, wordt de resolutie vanavond waarschijnlijk al in stemming gebracht en zouden de eerste troepen al midden volgende week in Bunia kunnen arriveren.

De multinationale troepenmacht van maximaal 1.200 man zou voor de helft bestaan uit Franse militairen. Over de levering van de overige soldaten werd vanmiddag in New York nog overlegd. Zuid-Afrika, Zweden, Pakistan en Nigeria hebben interesse getoond om mee te doen.

De vredesmissie blijft maar tot 1 september in Bunia. Ze dient alleen als overbruggingsmacht in afwachting van de komst van een bataljon soldaten uit Bangladesh van 1.500 man. Ze zal nauw samenwerken met de ruim 700 Uruguayaanse militairen die nu in Bunia zijn gestationeerd. MONUC, de VN-vredesmacht in Congo, mag maximaal bestaan uit 8.700 man, maar dat aantal is nooit gehaald omdat te weinig landen willen bijdragen aan de missie. Met die beperkte mankracht kan MONUC alleen als waarnemer fungeren in een land dat zo groot als West-Europa is.

De multinationale eenheid krijgt maar een beperkt mandaat. Ze waarborgt alleen de veiligheid van de vluchtelingen in de kampen en ze bewaakt het vliegveld. Zo nodig wordt ze ook ingezet om de bevolking van Bunia te beschermen. Maar ze heeft niet de opdracht om de orde te herstellen in de rest van de provincie Ituri waarvan Bunia de hoofdstad is.

Carolyn McAskie, vice-coördinator van de VN voor noodhulp, zei gisteren na een bezoek aan Bunia dat 85 à 90 procent van de bevolking is gevlucht. Zo'n 15.000 tot 20.000 mensen bivakkeren op het VN-terrein en in kampen bij het vliegveld. Nog eens 20.000 mensen zijn achtergebleven in Bunia. Ze vertelde over ,,vrouwen die armen en benen hebben verloren, geamputeerde kinderen, mannen die in stukken zijn gehakt, vrouwen die zijn verkracht''. Volgens McAskie roept de slachting in Ituri herinneringen op aan de genocide negen jaar geleden in het buurland Rwanda.

,,Het echte drama'', zei de VN-vertegenwoordiger, speelt zich af in het ontoegankelijke binnenland waar drie tot vier miljoen mensen wonen. Daar gaan de gevechten nog altijd door en is geen enkele internationale organisatie actief. In die gebieden waagt zich de door de Fransen geleide militaire eenheid niet.

De gevechten tussen milities van rivaliserende stammen Hema's en Lendu's begonnen nadat het Oegandese leger zich op 7 mei had teruggetrokken uit Bunia, zoals in een van de vredesakkoorden overeengekomen was. Oeganda, Rwanda en de Congolese regering gebruiken lokale strijdgroepen voor hun eigen politieke doelen. De installatie van een regering van nationale eenheid die gisteren in de Congolese hoofdstad Kinshasa zou plaatsvinden, moest worden uitgesteld in verband met onenigheid tussen de regering en een van de rebellengroepen. De burgeroorlog in Congo heeft de afgelopen vijf jaar meer dan 2,5 miljoen slachtoffers geëist.