`Aanval Irak had andere redenen'

De vermeende dreiging van massavernietigingswapens is niet de enige en belangrijkste reden geweest voor de Amerikaans-Britse aanval op Irak. Dat blijkt uit een vraaggesprek met de Amerikaanse onderminister van Defensie, Paul Wolfowitz, in het blad Vanity Fair.

De Amerikaanse nadruk, voorafgaand aan de oorlog, op de dreiging van Iraakse massavernietigingswapens kwam voort uit ,,bureaucratische overwegingen'', aldus Wolfowitz. Hij was sinds de aanslagen van 11 september 2001 steeds een van de meest uitgesproken voorstanders van een oorlog tegen Irak.

Wolfowitz zegt in het juli-nummer van het Amerikaanse tijdschrift dat naast de vrees voor het bezit door Irak van chemische, biologische en nucleaire wapens ook andere redenen bestonden om Irak de oorlog te verklaren. ,,De waarheid is dat we uit bureaucratische overwegingen hebben gekozen voor een kwestie waar iedereen het over eens was, massavernietigingswapens, als de belangrijkste reden [voor een aanval op Irak]'', aldus Wolfowitz.

De opmerking van Wolfowitz in Vanity Fair viel in de VS op, omdat er nog altijd geen chemische, biologische of nucleaire wapens zijn gevonden in Irak. Zowel de Amerikaanse president Bush, als de Britse premier Blair heeft voorafgaand aan de invasie van 20 maart aangedrongen op een aanval omdat de toenmalige Iraakse leider Saddam Hussein over grote arsenalen massavernietigingswapens zou beschikken. Beide landen zeiden daarvoor de bewijzen te hebben.

Het uitblijven van die bewijzen komt Washington en Londen zeer ongelegen. Binnen het Britse parlement en de inlichtingendiensten bestaat grote onrust over het mogelijk aandikken van belastende aanwijzingen tegen het Iraakse bewind door Downing Street. Maar de Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld, heeft gisteren gezegd nog altijd ervan overtuigd te zijn dat Irak over massavernietigingswapens heeft beschikt. Volgens Rumsfeld bestaat de mogelijkheid dat het Iraakse regime de wapens voor de oorlog al heeft vernietigd.

Een andere belangrijke reden voor de oorlog, zegt Wolfowitz nu, is dat de val van Saddam de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Saoedi-Arabië mogelijk maakt. ,,De [Amerikaanse] aanwezigheid van meer dan twaalf jaar is een bron van enorme moeilijkheden geweest voor een bevriende regering [Saoedi-Arabië]. Het is een belangrijke aanleiding voor Al-Qaeda geweest om mensen te recruteren.'' Volgens Wolfowitz zal het aangekondigde vertrek van Amerikaanse troepen uit Saoedi-Arabië de stabiliteit in het Midden-Oosten uiteindelijk ten goede komen.

WWW.NRC.NL: dossier Irak