Het nieuws van 30 mei 2003

Partijlid

Onlangs publiceerde de Volkskrant een paginagroot interview met Joan de Wijkerslooth, voorzitter van het college van procureurs-generaal (17 mei). Anders dan zijn voorganger, Doctors van Leeuwen, die lid was van D66, heeft De Wijkerslooth geen uitgesproken politieke kleur. Wel is hij lid van een politieke partij en dat al vanaf zijn 21ste, zo meldde hij desgevraagd. Hij beschouwt zijn partijlidmaatschap als iets wat je moet doen ,,als je een beetje ordelijk mens bent''. Deze opvatting vind ik bijzonder sympathiek. Onder aanvoering van de LPF is er vorig jaar veel lelijks gezegd over de gevestigde politieke partijen. Waar slechts 2,5 (inmiddels 2,6) procent van de bevolking lid was van zo'n politieke partij gaf het geen pas dat partijleden met elkaar en onder elkaar allerlei fijne baantjes verdeelden, van burgemeesters en commissarissen van de koningin tot bestuursfuncties bij adviesorganen en zelfstandige bestuursorganen en hoge ambtenaarsposten, zo luidde vaak de kritiek. Her en der dreigden schandaaltjes vanwege te zeer politiek gekleurde personen op belangrijke functies. Was het wel terecht dat docenten aan de opleiding politicologie van de Universiteit van Amsterdam overwegend links stemden en zelfs actief waren voor de PvdA? Kon een politiek commentator bij de Volkskrant of NRC Handelsblad lid zijn van een werkgroep onder auspiciën van de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA? Was het wel te verdedigen dat de moordenaar van Pim Fortuyn berecht ging worden door een rechter die lid was van diezelfde PvdA? Ex-minister Bomhoff van VWS vond zijn topambtenaar Peter van Lieshout te politiek betrokken en liet hem direct bij zijn aantreden overplaatsen naar een ander departement.