VS kritiseren drugsbeleid Canada

Canada gaat het persoonlijk gebruik van kleine hoeveelheden marihuana decriminalisen, ondanks waarschuwingen van de Verenigde Staten dat die stap zal leiden tot een toenemende drugssmokkel tussen de twee buurlanden.

Volgens een wetsontwerp dat gisteren door de regerende Liberalen is ingediend in het Lagerhuis in Ottawa, wordt het bezit van 15 gram of minder een overtreding waarvoor een boete moet worden betaald van tussen de 100 en 400 Canadese dollar (65 tot 250 euro). Een gebruiker kan niet meer naar de gevangenis worden gestuurd voor het bezit van ongeveer twintig joints, en krijgt geen strafblad. Het roken van marihuana wordt echter niet legaal. Verbouwers, dealers en smokkelaars zullen juist harder worden aangepakt, en straffen lopen op voor wie onder invloed van marihuana auto rijdt.

Volgens Martin Cauchon, de Canadese minister van Justitie, vormt het plan een aanpassing aan de maatschappelijke realiteit. De huidige kans op celstraf voor persoonlijk gebruik is ,,buiten proportie,'' heeft hij verklaard. ,,We moeten ons als maatschappij afvragen of het terecht is dat iemand die een verkeerde keuze maakt, moet worden opgescheept met de blijvende belasting van een misdaadveroordeling,'' aldus Cauchon. ,,Zo'n veroordeling kan carrièrekansen verkleinen en reizen naar het buitenland bemoeilijken.'' Bovendien zouden politiemensen en -middelen beter kunnen worden gebruikt.

Het Canadese plan is naar Europese maatstaven niet ingrijpend. Maar het plan is dat wel in Noord-Amerika, waar het in verkeerde aarde is gevallen bij de Verenigde Staten. Washington meent dat het Canadese voornemen de Amerikaanse `oorlog tegen drugs' zal ondermijnen, en heeft gedreigd met strengere grenscontroles die de enorme handelsstroom tussen de twee landen zouden kunnen vertragen.

De Amerikaanse drugsbestrijdingsautoriteiten zijn vooral bevreesd voor een toename in het gebruik en de smokkel van Canadese marihuana, die over het algemeen een veel sterker effect sorteert dan cannabis uit bijvoorbeeld Mexico. Met name marihuana uit het westelijke British Columbia, bijgenaamd `B.C. Bud', staat bekend als zeer krachtig. Vancouver, de grootste stad van British Columbia, wordt om die reden wel eens `Vansterdam' genoemd.

Volgens John Walters, hoofd drugsbestrijding van de Amerikaanse regering, loopt het Canadese marihuana-probleem ,,uit de hand'' en wordt de VS nu al ieder jaar ,,overspoeld'' met ongeveer 2,5 miljard Amerikaanse dollar (2,1 miljard euro) aan marihuana uit Canada. ,,Wanneer het meer beschikbaar wordt, en er minder maatschappelijke druk is om het niet te gebruiken, ontstaat er meer gebruik,'' aldus Walters, die regelmatig op de Canadese televisie verschijnt om het Canadese publiek tegen de voorgenomen maatregel te waarschuwen.

Ondanks de Amerikaanse bezwaren verwacht Cauchon dat de nieuwe wet voor het einde van het jaar zal worden aangenomen, al staat dat nog niet vast. Overigens verklaarde de 40-jarige minister onlangs ,,natuurlijk'' wel eens marihuana te hebben geprobeerd – en ook te hebben geïnhaleerd.