VS behouden geheim proces

Het Amerikaanse Supreme Court, het Hooggerechtshof, heeft zich niet ontvankelijk verklaard in de zaak aangaande de geheime hoorzittingen die opgepakte migranten na de aanslagen van 11 september zijn opgelegd. Het Hof gaf geen verklaring voor de beslissing.

De zaak was aanhangig gemaakt door twee mediaorganisaties in de Amerikaanse staat New Jersey die van mening zijn dat de pers toegang moet krijgen tot speciale zittingen over migratiekwesties.

De geheime hoorzittingen behoren tot een van de omstreden maatregelen die door het ministerie van Justitie na 11 september 2001 zijn afgekondigd om de kans op vroegtijdige aanhouding van mogelijke terroristen te vergroten. Immigratierechters hebben tien dagen na de aanslagen op New York en Washington via een decreet toestemming gekregen om schenders van de Amerikaanse migratiewetten die `van speciaal belang' zijn voor het ministerie van Justitie in gesloten zittingen te berechten.

De hoogste immigratierechter Michael Creppy laat de media en familieleden van de gedaagden niet toe tot de processen. Op die manier zou voorkomen kunnen worden dat potentieel belangrijke of schadelijke informatie in handen komt van andere terroristen.

De maatregel kent echter ook veel kritiek. Met name burgerrechtengroeperingen en mediaorganisaties hebben bezwaren. De zaak die nu door het Hof is afgewezen is aanhangig gemaakt door de New Jersey Media Group en de New Jersey Law Journal. Beiden werden vertegenwoordigd door de ACLU, de Unie voor Amerikaanse Burgerrechten. Een federale rechtbank in New Jersey had de ACLU eerder al in het gelijk gesteld en verklaard dat het publiek het grondwettelijk recht heeft om te weten wat er tijdens die processen wordt gezegd. Volgens de ACLU hebben de media na 11 september bovendien een extra belangrijke taak te vervullen omdat zij het publiek op de hoogte moeten houden van de voortgang van de strijd tegen het terrorisme.

Maar het oordeel van de federale rechter werd door het Hof van Beroep in Philadelphia weer afgewezen.

De ACLU hebben teleurgesteld gereageerd op de feitelijke bevestiging van dat laatste vonnis. Maar de organisatie noemde het ,,hoopvol'' dat de afgelopen tijd geen geheime zittingen meer hebben plaatsgehad.

Sinds 11 september zijn er 766 mensen opgepakt die het predikaat `van speciaal belang' opgelegd hebben kregen. 611 van hen werden tijdens gesloten zittingen verhoord en berecht.