`Verklikkip' luidt einde vogelpest in

Het ministerie van Landbouw en het bedrijfsleven hebben gezamenlijk een plan ontworpen voor de herstart van de pluimveesector. In dit plan wordt bepaald onder welke voorwaarden de pluimveebedrijven weer op volledige capaciteit mogen gaan produceren.

Een grondige ontsmetting van de stallen is een harde voorwaarde. Alle mest, waarin het virus lange tijd kan overleven, moet worden afgevoerd. Ook op de preventief geruimde bedrijven moet dit gebeuren, want het plan gaat ervan uit dat alle bedrijven besmet zijn. Verder gaan de reinigingsploegen op jacht naar ratten en muizen, want zij kunnen het virus eveneens verspreiden. Als dit is gebeurd, worden de stal chemisch ontsmet, waar de boer veertien dagen niet mag komen. Daarna worden ze opnieuw ontsmet.

Lakmoesproef voor de overwinning van het vogelpestvirus is het plaatsen van de zogenoemde `verklikkip'. Op elk pluimveebedrijf wordt een aantal verklikkippen geplaatst, ongeveer één procent van het normale aantal. Blijven zij gedurende drie weken vogelpestvrij, dan geeft `Brussel' het groene sein voor herbevolking van de pluimveebedrijven. Voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Pluimveehouders (NOP) J. Wolleswinkel verwacht dat de eerste pluimveehouders pas in het najaar opnieuw kunnen beginnen, zo zei hij deze week in het vakblad Boerderij.

Het blad geeft een voorbeeld van de hoge kosten die met de reiniging gepaard gaan. Een biologische kippenboer uit Barneveld, met een uitloopterrein van negen hectare, moet zijn terrein geheel ontsmetten met kalkmelk. Per hectare moet 40 kuub kalkmelk worden gestrooid, waardoor hij in totaal 21.600 euro kwijt is, exclusief de kosten van 300 uur reinigingswerkzaamheden. Pluimveehouders ontvangen geen compensatie voor de reinigskosten.

NOP-voorzitter Wolleswinkel zei maandag dat naar schatting een kwart van de pluimveehouders de vogelpestcrisis niet zal overleven. Door de lange stilstand en doorlopende kosten, teren sommige bedrijven honderdduizenden euro's in op hun eigen vermogen. Het ministerie van Landbouw heeft afgelopen dagen een groot aantal versoepelingen doorgevoerd. Voor het zuidelijke deel van toezichtsgebied Nederweert (gelegen onder de A67) gelden nu dezelfde versoepelingen als voor alle overige toezichtsgebieden. Pluimvee mag onder voorwaarden naar de slacht, consumptie-eieren mogen worden vervoerd en een- en evenhoevigen mogen onder voorwaarden weer worden aangevoerd op gemengde bedrijven.