Uitgaven voor zorg opnieuw fors omhoog

De uitgaven voor de zorg zijn vorig jaar opnieuw fors gestegen, met 11,4 procent tot 52 miljard euro. Gemiddeld gaf elke Nederlander 3.245 euro aan zorg uit. In 2001 was dat 2.931 euro, 10.7 procent minder.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CDS), die vandaag zijn gepubliceerd. De stijging van de kosten komt vooral voor rekening van hogere loonkosten (ondermeer als gevolg van uitbreiding van personeel in zorginstellingen) en een verhoging van de tarieven van huisartsen, tandartsen, verloskundigen en para-medici, de zogenaamde vrije beroepsbeoefenaren. Gezamenlijk ,,verdienden'' deze 6.2 miljard euro, 12.4 procent meer dan in 2001.

Naast de stijging van de tarieven leidde ook de nieuwe regeling voor avond-, nacht en weekeinddiensten bij huisartsen tot een toename van de kosten. Verder bleven ook vorig jaar de uitgaven aan medicijnen stijgen: 4,9 miljard euro, 9.3 procent meer dan in 2001.

Het CBS berekende dat de grootste stijging van de kosten (13.1 procent) ten laste komt in de ouderen- en de gehandicaptenzorg, met name als gevolg van het wegwerken van wachtlijsten. Verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, gehandicaptenzorg, kinderopvang en een deel van de welzijnszorg, slokten vorig jaar in totaal 14.1 miljard euro op. De uitgaven in de care-sector, de op genezing gerichte zorg, steeg met 11 procent tot 33 miljard euro. De grootste kostenpost daarvan zijn de ziekenhuizen met 8.7 miljard euro, 12.5 procent meer dan vorig jaar.

Verder becijferde het CBS dat inkomsten uit de particuliere zorgverzekeringen vorig jaar harder stegen – 13,7 procent – dan die uit de sociale verzekeringen (AWBZ en het ziekenfonds): 11. 7 procent. De hogere opbrengst van de premies bij de particuliere zorgverzekeringen, tot 6.9 miljard euro, wordt ondermeer verklaard door een toename van het aantal particulier verzekerden (4 procent), tegenover een kleine (één procent) afname van ziekenfondsverzekerden. In Nederland valt tweederde van de bevolking, de lagere- en middeninkomens, onder de ziekenfondswet.