Succes op valreep voor De Boer

Met vijf stemmen verschil heeft de Eerste Kamer gisteren ingestemd met de spoedwet wegverbreding om de files te bestrijden. Demissionair minister De Boer (Verkeer, LPF) toonde zich na de stemming opgelucht dat hij het kroonjuweel van zijn partij in het laatste kwartier van de termijn als minister binnen wist te halen. ,,Een heel mooi einde van mijn ambtsperiode'', aldus De Boer.

Van de 65 aanwezige senatoren stemden er 35 om kwart voor twee gistermiddag voor de spoedwet. Het mandaat van De Boer zou om twee uur precies eindigen, zo had Eerste Kamervoorzitter Braks eerder gewaarschuwd. Tien leden van de Eerste Kamer waren niet aanwezig bij de stemming, waarover aanvankelijk nogal wat verwarring bestond.

De voorstemmers horen tot de fracties van CDA en VVD. Maar ook hier leven net als bij de tegenstemmers veel bezwaren tegen de wet. Aanvankelijk dreigde een meerderheid van de Eerste Kamer de wet te zullen verwerpen.

De Kamer vond de verlichting van het fileleed niet opwegen tegen de toenemende luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Bovendien was de verwachting dat het verkorten of oplossen van files slechts van tijdelijke aard zou zijn. Een (aangenomen) motie van het CDA, waarin het nieuwe kabinet wordt opgeroepen extra milieumaatregelen te treffen, zorgde ervoor dat een meerderheid alsnog voor het wetsvoorstel stemde.

De spoedwet wegverbreding voorziet in de aanleg van 150 kilometer extra spitsstroken. Hiervoor is een bedrag van 380 miljoen euro gereserveerd. De verbreding zal op de meeste plaatsen bestaan uit nieuw geasfalteerde vluchtstroken, zodat straks slechts enkele decimeters extra wegdek moeten worden aangelegd.