Shari'a ingevoerd in provincie Pakistan

De regering van de Pakistaanse North West Frontier Province (NWFP) heeft gisteren voorstellen ingediend voor invoering van de shari'a, de streng islamitische wetgeving. Bij de verkiezingen van vorig jaar oktober in Pakistan behaalde een coalitie van fundamentalistisch inslamitische partijen de absolute meerderheid in deze noordwestelijke provincie die grenst aan Afghanistan.

Volgens de wetsvoorstellen zullen met name het onderwijs, de bankwereld en het jurdische systeem worden gestroomlijnd naar de voorschriften van de Koran. Volgens de fundamentalisten houdt dat onder andere een scheiding in tussen jongens en meisjes in schoolklassen en het verbod op het bedingen van rente bij leningen. Commissies, waarin ook schriftgeleerden zitting hebben, zullen concrete voorstellen formuleren op de verschillende terreinen.

Hoewel de provinciale regering heeft gezegd dat vrijheid van godsdienst en de bescherming van minderheden gewaarborgd zullen zijn, vrezen critici in Pakistan voor een verdere `Talibalisering' van het Pakistaanse grensgebied. Daar liggen ook de zogeheten Pathaanse tribale gebieden, waar de Pakistaanse overheid slechts beperkte toegang heeft en waar naar verluidt veel strijders van de Talibaan en Al-Qaeda hun toevlucht hebben genomen.

Formeel functioneren in het islamitische Pakistan de seculiere rechtspraak en de islamitische rechtspraak naast elkaar, maar in de praktijk prevaleert de seculiere rechtspraak. Iets anders is dat in afgelegen gebieden vaak straffen worden uitgedeeld volgens het gewoonterecht, waarvan vooral vrouwen het slachtoffer zijn. De federale Pakistaanse minister van informatie, Sheikh Rashid Ahmed, zei gisteren dat sommige elementen van de voorstellen in de NWFP is strijd zijn met de federale wet, en dus niet ingevoerd mogen worden.