`Pensioencrisis verergert nu'

De crisis in de Nederlandse pensioenwereld verdiept zich doordat de pensioenpremies nog steeds te laag zijn terwijl de beleggingsresultaten blijven tekortschieten.

De pensioenwereld is ,,niet structureel gezond'', waarschuwde voorzitter D. Witteveen van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gisteren een zaal met de top van de pensioenbeslissers. Negen van de tien werknemers spaart verplicht bij zijn werkgever een pensioen bovenop de AOW.

De pensioenpremies die werkgevers en werknemers betalen liggen, na diverse verhogingen, nu nog 15 procent onder de kostprijs, hieldt Witteveen de pensioenlobby voor. Hij pareerde een nieuwe stroom van kritiek op het beleid van de Pensioenkamer en hekelde de effecten die premies onder kostprijs hebben voor de Nederlandse samenleving en de economie. Pensioenfondsen schuiven op deze manier de problemen door naar de toekomst. ,,Als je structureel te lage premies heft, lopen de problemen onder de huidige omstandigheden op de effectenbeurzen nog steeds op.''

De financiële positie van de pensioenwereld wordt sinds eind 2000 ondermijnd door de zwaarste beurskrach sinds 1929. De fondsen hebben samen net genoeg vermogen om aan hun pensioentoezeggingen te voldoen, maar ongeveer eenderde heeft (bijna) een tekort.

Witteveen nam ook de prijs voor prepensioen op de korrel, als werknemers op hun 62-ste stoppen. De drie jaar tot 65 kosten kosten volgens hem 50 procent van de prijs voor het complete ouderdomspensioen vanaf de 65.

OPTIMISTEN: pagina 20