Ook de coffeeshop moet straks rookvrij

Coffeeshophouders zeggen de dupe te worden van de gewijzigde Tabakswet. Vanaf 1 januari zullen waarschijnlijk alle werkgevers hun personeel in staat moeten stellen rookvrij te kunnen werken. Gevolg daarvan is dat er ook in coffeeshops rookvrije ruimtes gemaakt moeten worden.

,,Dat kan niet. Dat is onhaalbaar'', zegt een medewerker van coffeeshop Abraxas in Amsterdam. ,,De meeste coffeeshops zijn erg klein, we hebben er gewoon de ruimte er niet voor.'' Coffeeshop Abraxas verwacht veel inkomsten mis te lopen, omdat klanten straks wegblijven.

Eigenaar Arend Hogerhorst van coffeeshop De Pinguin in Arnhem onderschrijft dit. ,,De ruimte waar gewerkt wordt, is ook de ruimte waar gerookt wordt. Het is als een café waar je niet mag drinken.'' Als de nieuwe wet ingaat, moet Hogerhorst zijn softdrugs weer achter een loket verkopen. ,,En volgens onze vergunning mogen we dat juist niet.''

Volgens Hogerhorst worden de problemen alleen maar verschoven. ,,Veel mensen gaan straks niet binnen zitten, maar ergens in een park of op straat met een kratje bier erbij. Dan krijg je overlast en moet de politie erbij komen.''

In de volgende ministerraad zal het besluit waarschijnlijk bekrachtigd worden. Nog voor het zomerreces moet de Tabakswet rond zijn. De Keuringsdienst van Waren zal toezicht gaan houden op de naleving van de nieuwe regels. De boetes voor werkgevers kunnen oplopen tot 2.400 euro bij een herhaling. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is nog in onderhandeling met de horeca om wellicht een jaar later te beginnen.