Ontwerp-grondwet voor EU negeert eisen Nederland

De leiding van de Europese Conventie heeft bezwaren van onder andere Nederland tegen artikelen voor een Europese grondwet terzijde geschoven. Volgens gisteren gepubliceerde voorstellen houdt het presidium eraan vast dat de Europese ministers van Financiën hun huidige vetorecht verliezen bij het vaststellen van het `meerjarig financieel kader' (een soort meerjarenbegroting) van de Europese Unie.

Nederland wil samen met onder andere Groot-Brittannië en Zweden niets weten van meerderheidsbesluitvorming op dit terrein. Tegen de wens van Nederland is ook het ontwerp-artikel dat voorziet in Europese uniformering van straffen voor ernstige delicten als terrorisme, seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen, illegale drugshandel, het witwassen van geld en georganiseerde misdaad.

Het presidium onder leiding van de Franse ex-president Valéry Giscard d'Estaing heeft gisteren 232 pagina's verdragstekst naar de leden van de Conventie gestuurd. Alleen de verdragsartikelen over de verdeling van de macht tussen de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement ontbreken nog. Deze kwestie leidt in de EU al jaren tot onenigheid en heeft ook binnen de Conventie tot grote verdeeldheid geleid. Hier houdt Nederland in beginsel vast aan het bestaande roulerende EU-voorzitterschap en aan één EU-commissaris per lidstaat.

Voorzitter Giscard moet het definitieve ontwerp op 20 juni presenteren aan de Europese regeringsleiders, die dan bijeen zijn in het Griekse Thessaloniki.

De eerste reacties op de gisteren gepubliceerde voorstellen zijn zeer kritisch. Het Nederlandse Conventielid René van der Linden (CDA) waarschuwde dat wanneer geen akkoord wordt bereikt, de kans zeer klein is dat de Europese regeringsleiders dat later wel zal lukken. ,,De ervaring is dat men bij een EU van vijftien landen geen stap vooruitkomt, laat staan straks bij een EU van 25 landen'', zei hij.

De Europese Commissie heeft kritiek op het voorstel om het vetorecht bij besluitvorming over buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU intact te laten. De Commissie is voorstander van meerderheidsbesluitvorming op dit terrein, mits de Europese minister van Buitenlandse Zaken zich gesteund weet door de Europese Commissie.

ACHTERGROND: pagina 4

WWW.NRC.NL: teksten ontwerp-grondwet