Meer wijzigingen in cijfers Ahold

De winstcijfers van Ahold moeten behalve door de ontdekte fraude bij dochters US Foodservice en Tops Markets wellicht ook worden gewijzigd als gevolg van andere, `onopzettelijke' onregelmatigheden in de boekhouding.

Pagina 17