Meer reisjes bij exportclub NEC

,,Voor mijn voorganger is het niet zo'n goede situatie'', zegt Joost van Dam. Maar voor hemzelf schept het wel duidelijkheid. Doordat Van Dams voorganger na twee jaar arbeidsongeschiktheid nu definitief bij het bedrijf weg is, wordt Van Dam (46) van waarnemend nu officieel directeur van de Nederlandse Export Combinatie (NEC). Deze in Soest gevestigde stichting is belangenbehartiger van het midden- en kleinbedrijf en legt in het buitenland contacten met mogelijke handelspartners. De driehonderdvijftig bij de NEC aangesloten bedrijven betalen jaarlijks 1.875 euro voor deze ondersteuning. Daarvoor wordt hard gewerkt, aldus Van Dam. Voor de reizende NEC-werknemers ,,zitten lange etentjes of dat soort zaken er onderweg echt niet in'', zegt hij. De soms wel acht gesprekken met buitenlandse bedrijven per dag moeten efficiënt verlopen. Van Dam wil dat het aantal door de NEC bezochte landen stijgt van twintig per jaar naar ten minste dertig. ,,Daarom ben ik intern nogal bezig de zaken wat op te schudden.''

personalia@nrc.nl

    • Freek Staps