Kabinet

Het artikel In tweede kabinet-Balkenende is grote invloed van Zalm zichtbaar (27 mei, voorpagina) wordt gesteld dat de stemmen in de ministerraad kunnen staken tussen acht christen-democraten en de acht liberalen van VVD en D66. Dit is onjuist. Mocht het erop aankomen dan heeft de minister-president een dubbele stem.

In het vervolg van het artikel op pagina 2 zijn de portefeuilles van de ministers Peijs en Dekker verwisseld. Sybilla Dekker is minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Karla Peijs is minister van Verkeer en Waterstaat.