Ahold sluit meer herzieningen van de winst niet uit

De winstcijfers van Ahold moeten behalve door de ontdekte fraude bij dochters US Foodservice en Tops Markets wellicht ook worden gewijzigd als gevolg van andere, `onopzettelijke' onregelmatigheden in de boekhouding. Behalve om slordigheden kan het gaan om een andere boekhoudkundige aanpak.

Dat heeft het in problemen geraakte supermarktenconcern gisteren tijdens een telefonische toelichting bekendgemaakt. Eerder deze week meldde Ahold voor 29 miljoen dollar aan fraude in de administratie te hebben gevonden, waarvan het merendeel bij de Amerikaanse keten Tops was ontdekt. Kleinere fraudegevallen vonden bij andere Amerikaanse winkelketens plaats. Net als bij US Foodservice, waar voor 880 miljoen dollar is gefraudeerd, gaat het hier om onterechte toerekening van leverancierskortingen.

De omvang van de fraude wordt ten laste van de winst gebracht. ,,Maar met betrekking tot verdere aanpassingen heb je een kip-ei-probleem: de cijfers over 2002 zijn immers nog niet gereed, dus kunnen we ook nog niets aanpassen'', aldus een woordvoerder gisteren.

Ahold verwacht dat één tot twee weken na half augustus – de nieuwe deadline van de banken voor de goedkeuring van de concerncijfers over 2002 – de resultaten over het afgelopen jaar openbaar zullen worden. Maandag maakte het concern bekend uitstel van de banken te hebben gekregen. Gisteren bevestigde een woordvoerder dat het tarief van de banken voor het noodkrediet daardoor hoger uitvalt, maar hij wilde verder niets kwijt over de hoogte ervan.

Financieel manager K. Ross verklaarde voor het lopende jaar geen geldproblemen te verwachten. ,,Het gaat relatief goed met het genereren van kasgeld. We geven geen concrete cijfers, maar we hoeven geen beroep te doen op aanvullende leningen.'' Zij bevestigde de eerdere bekendmaking van financieel bestuurder Eustace dat de schuld lager wordt. Dat is vooral een gevolg van de lagere dollarkoers – veel schulden staan in Amerika uit – en door het niet langer meetellen van de joint ventures ICA en Jeronimus Martins, waarvan de schuld nu niet meer op de balans van Ahold drukt.

Veertien verschillende forensische onderzoeken, die tot de ontdekking van de 29 miljoen dollar fraude leidden, worden binnen een tweetal weken afgerond. Bij Ahold Spanje, op het hoofdkantoor en op een derde, onbekend gehouden plaats vindt nog volop onderzoek plaats.