VWa naar Landbouw

De Voedsel- en Warenautoriteit (VWa) wordt vanaf vandaag ondergebracht bij het ministerie van Landbouw. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie vanmiddag bevestigd.

Nu valt de VWa onder het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Een woordvoerder bevestigt alleen dat ,,erover is en wordt gesproken in de kabinetsformatie''.

De overheveling van de VWa betekent dat minister Veerman (Landbouw) de eerste politieke verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid overneemt van minister van Volksgezonheid Hoogervorst.

De dienst fungeert sinds juni 2002 als nieuwe overkoepelende toezichtshouder op de voedselveiligheid. Onder meer de Keuringsdienst van Waren (KvW) (traditioneel onder Volksgezondheid) en de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (een dienst van Landbouw) vallen sindsdien onder de nieuwe voedselautoriteit. ,,Hier hebben we jarenlang tegen gestreden, dat is heel slecht voor de onafhankelijkheid'', zegt een woordvoerder van de Keuringsdienst van Waren. De Consumentenbond noemt het ,,volstrekt onacceptabel'' dat de minister van Landbouw de toezichthouder overneemt. De bond vreest ,,de schijn van belangenverstrengeling''. Bovendien zou onderzoek van de VWa feitelijk niet meer onafhankelijk zijn. ,,Als je als dienst functioneert onder een departement ben je wel heel dicht betrokken op de politiek'', aldus S. Louw, woordvoerder van de Consumentenbond. Hij vreest dat de controledienst in noodgevallen, zoals het uitbreken van een crisis in de landbouw, het ministerie in bescherming zal nemen.

De VWa onderstreept via een woordvoerder dat de dienst de taak heeft ,,om onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen''. De VWa krijgt opdrachten van beide ministeries en voert daarnaast eigen onderzoeken uit. Dat blijft zo, benadrukt de woordvoerder. De overheveling gaat volgens de VWa ,,alleen over potloden en pennen.''

In 2001 keerde de Tweede Kamer zich tegen plannen in het tweede paarse kabinet om de nieuwe nationale voedselcontroledienst onder te brengen bij Landbouw. Daarop koos het kabinet voor Volksgezondheid.