`Vrijspraak voor hulp zelfdoding'

Officier van justitie E.W.M. Stokman heeft vandaag voor de rechtbank in Den Bosch vrijspraak gevraagd voor een psychologe van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), die werd verdacht van het verlenen van hulp bij zelfdoding aan een 43-jarige vrouw met psychische problemen. Haar is ook ten laste gelegd dat ze heeft nagelaten hulp te verlenen aan een hulpbehoevende bij ogenblikkelijk levensgevaar. Ook daarvoor vroeg de officier vrijspraak.

De 43-jarige vrouw, die al verschillende zelfmoordpogingen had gedaan en onder behandeling was van een psychiater, nam op 1 mei 1999 met sterke drank een dosis medicijnen in. Ze raakte in coma en overleed drie weken later. De verdachte was lid van de NVVE en had weken tevoren een persoonlijk gesprek gevoerd met de psychologe van de vereniging. Deze voorzag haar van informatie over een `milde manier' om een eind te maken aan haar leven. De benodigde medicijnen zou de vrouw zelf hebben aangeschaft.

Behulpzaam zijn bij zelfdoding is volgens de officier alleen strafbaar tijdens het uitvoeren van die zelfdoding. De psycholoog heeft zijn informatie geruime tijd voor de zelfmoord verstrekt. Ze belde weliswaar ook nog twee keer op de avond van de zelfdoding, maar toen is alleen ,,morele steun'' verleend, volgens de officier.

De psychologe voerde in totaal zo'n vijftien telefoongesprekken met de vrouw, het laatste nadat zij de pillen had ingenomen. Het was de bedoeling dat zij direct zou overlijden. De vrouw heeft echter 36 uur alleen in haar huis in coma gelegen en vervolgens duurde het nog 18 dagen eer zij overleed. ,,Een lugubere gang van zaken'', zei de broer van het slachtoffer die van de rechter spreektijd tijdens de zitting had gekregen.

Het is de eerste keer dat een medewerker van de NVVE wordt vervolgd naar aanleiding van de dood van een lid van de vereniging. Het openbaar ministerie in Den Bosch seponeerde de zaak eerder, omdat het bewijsmateriaal onvoldoende wettig en overtuigend zou zijn. De broer van de overleden vrouw maakte daartegen bezwaar bij het gerechtshof in Den Bosch. Het hof besloot dat, gezien de ernst van het feit, de psychologe toch vervolgd moest worden.

De NVVE is in 1973 opgericht als vereniging die streeft naar legalisering van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Ze heeft ruim 100.000 leden. Mensen die minimaal drie maanden lid zijn kunnen het zogenoemde Schotse boekje aanvragen, waarin methoden van `humane zelfdoding' beschreven staan, en een gesprek met een psycholoog. Actieve hulp bij zeldoding is strafbaar; het geven van informatie niet. Uitspraak over twee weken.