TPG scoort in pensioendossier

TPG heeft als een van de eerste grote concerns een akkoord kunnen sluiten met de vakbonden over de premievrije pensioen- regeling. De werknemers betalen via een omweg alsnog mee aan hun pensioenen.

TPG, de grootste particuliere werkgever in Nederland, is er na acht onderhandelingsdagen uitgekomen met de vakbonden. Het premievrije pensioen blijft gehandhaafd. Een mooie uitkomst, waar echter wel een prijskaartje aanhangt. Voor de werknemers. Zij gaan dit jaar ook een bijdrage leveren aan de extra, noodzakelijke storting, van 110 miljoen euro in de pensioenfonds van de postvervoerder.

Waar andere ondernemingen, zoals ABN Amro en ING, de vakbonden boos zagen weglopen van de onderhandelingstafel, omdat de financiële instellingen de `dure' premievrij pensioenregelingen willen afschaffen, lukte het TPG wel een overeenkomst te sluiten. De matige winstvooruitzichten maakt dat concerns als ABN Amro, Aegon en ING eisen van hun werknemers dat zij voortaan ook gaan meebetalen aan hun pensioenen. Hun pensioenfondsen staan onder druk als gevolg van de dalende waarde van hun beleggingen en de malaise op de financiële markten.

,,Het pensioenvraagstuk is complex. Veel ondernemingen worstelen er mee'', zegt Gérard Aben, directeur personeelszaken van TPG, en tevens een van de bestuurders van het TPG Pensioenfonds.

Hoe gaat de werknemer straks bijdragen aan de pensioenregeling?

,,De premiespaarregeling is dit jaar vervallen. Het bedrag dat de werkgever in het kader van deze regeling op de spaarrekening van de werknemer stortte, wordt nu aangewend voor de bijdrage aan de extra storting aan het pensioenfonds van TPG.''

De dekkingsgraad (verhouding tussen waarde beleggingen en de waarde toekomstige pensioenuitkeringen) van TPG zit nog boven het vereiste minimum, maar het concern moet dit jaar wel 110 miljoen extra bijstorten in de kas van het fonds. De werknemers betalen daar straks voor eenderde aan mee.

Heeft TPG per saldo een principiële overwinning geboekt in de pensioendiscussie met de vakbonden?

,,Een overwinning zou ik niet willen zeggen. De vakbonden zijn ons tegemoet getreden, Ze hebben onderkend dat ook zij verantwoordelijk zijn voor het betaalbaar houden van de pensioenregeling.''

De stijging van de pensioenuitkeringen en de lonen lopen uit een. De gepensioneerden gaan er 1,5 procent op vooruit (indexatie), terwijl de werkenden er in totaal 2,5 procent bij krijgen. Deze loskoppeling was noodzakelijk?

,,De koppeling kan worden losgelaten als de dekkingsgraad een bepaald niveau heeft bereikt. Als het beter gaat met de effectenbeurzen, en de dekkingsgraad stijgt binnen vijf jaar weer, dan wordt het gat van de indexatie weer rechtgetrokken, maar niet met terugwerkende kracht. Volgend jaar zal de indexatie waarschijnlijk ook weer een probleem zijn.''

Ook heeft TPG in de collectieve arbeidsovereenkomst een doelstelling vastgelegd met betrekking tot het terugdringen van het ziekteverzuim.

Dat was nodig?

,,Ja, twee jaar geleden hebben we daar al afspraken over gemaakt en we wilden daar weer en nieuwe stimulans aangeven. Toen bedroeg het ziekteverzuim meer dan zes procent van het personeel. We zijn nu op de goede weg en willen naar de vijf procent volgend jaar. Dat levert ons een kostenverlaging op, en die zullen we deels delen met de werknemers.''

Alle medewerkers van het postbedrijf ontvangen dan een eenmalige beloning van 64 euro, als het ziekteverzuim in september tot hooguit 5,1 procent is gedaald. Eenzelfde bedrag krijgen zij nog een keer als het percentage eind december is gedaald tot 5 procent.