Sky Radio en HMG krijgen nieuwe zender

HMG en Sky Radio zijn het beste uit de verdeling van commerciële radiofrequenties gekomen. Behalve voor hun bestaande station krijgen beide bedrijven ook een frequentie voor een nieuwe zender.

De nieuwe frequentieverdeling gaat zondag in. Nagenoeg alle commerciële omroepen gaan uitzenden op een andere frequentie, afhankelijk van de plaats waar de luisteraar zich bevindt. Dat geldt ook voor een beperkt aantal publieke radiostations. De landelijke publieke omroepen blijven wel in het hele land te ontvangen.

Er zijn negen landelijke frequenties verkocht en 26 vergunningen verleend voor regionale FM-frequenties en twaalf voor AM-zenders. De verkoop van alle vergunningen leverde de rijksoverheid, eigenaar van de ether, 323 miljoen euro op.

Onder de acht commerciële radiozenders die een vergunning hebben gekregen voor een landelijke etherfrequentie zijn drie nieuwkomers. Het gaat om de Gouwe Ouwe Zender van Sky Radio, RTL FM voor Nederlandse en Europese muziek van de Holland Media Groep (HMG) en een station voor recente bijzondere muziek van ID&T. De commerciële zenders die blijven bestaan zijn Sky Radio, Noordzee FM, Radio 538, Yorin FM (ook van HMG) en Business Nieuws Radio. Radio 10 en Classic FM raken hun FM-frequentie kwijt. Radio 192 en Arrow Classic Rock krijgen geen FM-kavel en verdwijnen ook van de middengolf. Onder de nieuwe initiatieven die zijn afgewezen zijn verder een sportzender en een vrouwenzender van Sanoma Uitgevers.

Vijf frequenties hebben een door de overheid bepaald profiel, vier frequenties zijn vrij in hun programmering. Het negende kavel, voor klassieke en/of jazzmuziek, blijft onverdeeld – eigenaar Sky Radio zit al op het maximum van twee frequenties per bedrijf.

De vergunningen zijn verleend door staatssecretaris Wijn (Economische Zaken), na een voordracht door zijn collega C. van Leeuwen (OC&W). De selectieprocedure is een combinatie van toets en veiling, twee procedures die allebei omstreden waren. Een onafhankelijke commissie onderwierp de aanvragers aan een vergelijkende toets, waarbij zowel bedrijfsplan als programmeringsopzet werd beoordeeld. De aanvragers moesten ook een bod uitbrengen. Bij gelijke geschiktheid gaf dat de doorslag. Het bod kon niet meer worden bijgesteld. Het hoogste bod werd uitgebracht door Noordzee FM (80 miljoen euro), het laagste door Business Nieuws Radio (1,3 miljoen euro).

De bestaande zenders werkten sinds begin jaren negentig met tijdelijke licenties en verzetten zich tegen herziening van de ontstane situatie. De etherfrequenties, die veelal landelijke dekking hebben, zijn lucratief door de hoge advertentie-inkomsten. Mede beïnvloed door de lobby van de bestaande zenders schoof de politiek de kwestie van de frequentieverdeling jaren voor zich uit. De gisteren verstrekte vergunningen zijn acht jaar en drie maanden geldig.

Gerectificeerd

Sky Radio

In de graphic Sky Radio en HMG winnaars frequentieverdeling (27 mei, pagina 3) staat de nieuwe frequentie van Sky Radio in de omgeving van Amsterdam onjuist aangegeven. Deze moet zijn 101.2 FM, niet 101.8 FM.