Overheid versnelt plannen stations

Het Rijk wil de ontwikkeling van nieuwe stationsgebieden in zes steden versnellen. Dat hebben de demissionaire ministers Kamp (VROM) en De Boer (Verkeer en Waterstaat) op hun laatste werkdag bekendgemaakt.

De plannen voor nieuwe stations en omliggende woningen, winkels en kantoren, waar ook de aanleg van groen in opgenomen is, houden verband met de komst van de hogesnelheidslijn of het gebruik van snellere treinen. Ze worden ook wel Nieuwe Sleutelprojecten genoemd. Voor de realisatie van deze plannen stelt het rijk nu 410 miljoen euro ter beschikking. De gemeente Arnhem krijgt hiervan 50 miljoen, onder meer voor de bouw van een nieuwe stationshal. Voorwaarde is wel dat de financiering van de overige commerciële ruimte ook rond komt.

Volgens een woordvoerder is het plan voor een hogesnelheidslijn-oost weliswaar geschrapt, maar zal het stadscentrum van Arnhem wel aantrekkelijker worden als woon- en werkplek door het gebruik van snellere treinen over het bestaande spoor van en naar Duitsland.

Iets dergelijks zal zich voordoen na de aanleg van de hogensnelheidslijn-zuid van Parijs naar Amsterdam. Dat is wel een geheel nieuwe spoorlijn en hoewel de trein niet zal stoppen in Breda, is de verwachting toch dat ook dit stadscentrum profijt zal hebben van de nieuwe lijn.

Daarom krijgt ook Breda groen licht voor plannen om het stationsgebied aan te passen en te vernieuwen.

Andere steden waar gewerkt wordt aan de vernieuwing van het centrum zijn Den Haag (rond Centraal-station), Rotterdam (eveneens rond Centraal), Amsterdam en Utrecht. In deze laatste stad betreft het de vervanging van Hoog Catharijne en omliggende gedeeltes.

De ministers Kamp en De Boer ondertekenden met de Utrechtse burgemeester Brouwer-Korf een overeenkomst die de stad gelegenheid geeft om het `masterplan' voor de binnenstad verder uit te werken. Utrecht heeft over enkele jaren het grootste OV-knooppunt van Nederland. In het nieuwbouwplan is naast een station ook een nieuw museum en een thetaer verwerkt.