Nieuw kabinet 2

Een vader (lid van een Raad van Bestuur) belt een collega op met de vertrouwelijke vraag: `Weet je nog een functie voor mijn oudste zoon?' `Ja hoor', zegt de loyale collega, `ik weet nog wel een vacature voor een lid van de Raad van Bestuur van een middelgrote instelling in de gezondheidszorg'. `Nee, niet zo'n hoge positie', antwoordt de vader. `Nou, dan weet ik nog wel een aardige directiepositie'. `Nee, liever nog iets lager in de pikorde.' `In mijn bedrijf zoeken we nog een manager facilitaire dienst'. `Kan het nog een trapje lager', vraagt de niet te vermoeien vader. `Nee', zegt de loyale collega, `want dan heeft hij toch echt een diploma nodig'.

Onder psychologen beleeft dit grapje momenteel weer hoogtijdagen. Begrijpelijk gezien het gegeven, dat momenteel weer enkele van de hoogste posities in het land zonder enige fatsoenlijke en bij deze tijd passende selectie worden verdeeld. Op veel niveaus in het bedrijfsleven, bij de overheid, in het onderwijs en in de gezondheidszorg worden bestuurlijke posities niet weggeven maar vinden er doorgaans meerdere selectiegesprekken plaats en is eveneens een psychologisch onderzoek een geaccepteerd onderdeel van de procedure die tot benoeming moet leiden.

Kortom: men betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid en men vreest doorgaans niet ten onrechte een verkeerde beslissing te nemen. In schril contrast staan veel benoemingen in het hogere en hoogste echelon. Hier lijkt het erop alsof alle verworvenheden binnen de personeelsselectie en elke rationaliteit doorgaans gebruikelijk in beslissingsprocessen ten prooi is gevallen aan politiek, seksespecifieke of andere ideologische argumentaties.

In de politiek lijkt het te gaan zoals we kennen bij jongeren in de puberteit: allerlei vooral door emoties gesteunde opvattingen en acties, veel door de waan van de dag bepaalde thema's, een voorkeur voor kortetermijndenken, vieren de boventoon. Op die leeftijd is het leren uit ervaring ook een groot probleem. Zou het dan toch zo zijn dat we, ook komende kabinetsperiode, wellicht ten dele door volwassenen met een sterk puberale inborst worden geregeerd? Afgelopen episode werden we daar al niet vrolijk van.

    • Prof.Dr. J.J.L. Derksen
    • Klinisch psycholoog