Minder nieuwe rechters aangesteld

Rechtbanken en gerechtshoven krijgen dit jaar te maken met vacaturestops en een vermindering van de instroom van nieuwe rechters en raadsheren. Het kabinetsbeleid is al jaren om juist meer strafzaken op zitting te krijgen en het aantal rechters uit te breiden.

Een aantal ressorten, met name in de grote steden, voert een vacaturestop in en moet de instroom van rechters in opleiding voorlopig stopzetten. Dit bevestigt de Raad voor de rechtspraak.

De duur van behandeling en het aantal onbehandelde rechtzaken zullen volgens de raad door de vacaturestops oplopen. Het bestuur van de rechtbank in Amsterdam heeft vorige week 17 rechters in opleiding (zogeheten Rio's) laten weten dat zij na afronding van de opleiding geen zekerheid op een benoeming meer hebben. De rechtbank in Rotterdam verwacht tot een vacaturestop te moeten overgaan.

Volgens bestuurslid mr. D.J. van Dijk van de raad geldt de stagnatie van instroom van nieuwe rechters voor alle grote rechtbanken. Ook de instroom van een nog onbekend aantal raadsheren in opleiding bij de gerechtshoven staat volgens Van Dijk op losse schroeven. De raad inventariseert momenteel de personele consequenties bij de rechtbanken en gerechtshoven in het hele land.

De personele bezuinigingen komen op een moment dat de zittende magistratuur een stroom van nieuwe dossiers te wachten staat. De politie moet de komende jaren 40.000 extra strafdossiers bij Justitie aanleveren, als gevolg van het prestatiecontract dat minister Remkes van Binnenlandse Zaken met de regiokorpsen heeft gesloten. Het aantal schuldsanerings- en arbeidszaken stijgt explosief als gevolg van de economische situatie. Daarnaast is er een jaarlijkse autonome groei van 3 procent van het aantal strafzaken.

,,Dit is een ontwikkeling met verregaande consequenties voor de rechtspraak en het vertrouwen van de burger'', aldus president C. Eradus van de rechtbank in Amsterdam. ,,Het werven van nieuwe rechters was jarenlang het motto van het kabinet. Er moesten duizend rechters bij komen in vijf jaar tijd. Daar hebben we in geïnvesteerd. We hebben zeventien rechters in opleiding in huis. We hebben ze moeten laten weten dat het niet gegarandeerd is dat ze hier straks ook benoemd worden. We hebben hier vorig jaar 190.000 zaken afgedaan en hebben nog een werkvoorraad van 60.000 zaken op de plank liggen. Die werkvoorraad zal onder deze omstandigheden verder oplopen.''

De rechtbank in Rotterdam zegt over de gevolgen van de bezuinigingen: ,,Het gaat dezelfde kant op als in Amsterdam, het is een zorgelijke situatie.'' [Vervolg; RECHTBANKEN: pagina 2]

RECHTBANKEN

Ook OM heeft minder mensen

[Vervolg van pagina 2] Het eerste kabinet-Balkenende legde de rechterlijke macht een bezuiniging op van 22 miljoen euro. Onder druk van de Tweede kamer kwam vervolgens 17 miljoen euro vrij voor extra strafkamers, maar daarmee werd die bezuiniging niet ongedaan gemaakt. De zittende magistratuur kreeg niets uit de pot van 800 miljoen euro voor het landelijke veiligheidsplan van de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken).

Volgens Van Dijk van de rechtbank in Rotterdam heeft het nieuwe kabinet nog een extra bezuinigstaakstelling opgelegd omdat het rijk de loon- en prijsstijgingen niet meer compenseert. ,,We hopen op extra geld van het nieuwe kabinet, maar tot nu toe hebben we nog geen enkele toezegging gehad om de zaak weer op de rails te krijgen.''

Volgens een woordvoerder van minister Donner (Justitie) is in het regeerakkoord afgesproken dat de zittende magistratuur ontzien wordt bij de rijksbrede efficiencykorting. Ook zal het uitblijven van compensatie voor loon- en prijsstijgingen gedeeltelijk worden terug gedraaid. De woordvoerder kon niet reageren op de vacaturestops die meerdere rechtbanken zeggen noodgedwongen te moeten invoeren.

Vorige maand maakte ook het openbaar ministerie bekend dat ze de komende maanden met minder menskracht meer strafzaken moet afhandelen. Meerdere parketten bereiden noodgedwongen vacaturestops voor, ook voor de hogere echalons.

VEILIGHEID: pagina 7