Meerderheid CDA en VVD in senaat

CDA en VVD hebben samen een meerderheid in de gisteren verkozen nieuwe Eerste kamer, zo blijkt uit de voorlopige uitslag. Beide partijen hebben samen 38 van de 75 zetels in de Kamer (CDA 23, VVD 15), zodat zij – anders dan in de Tweede kamer, D66 (drie zetels) niet nodig zouden hebben voor een meerderheid.

De samenstelling van de Eerste Kamer wordt `getrapt' verkozen door een stemming onder de in totaal 764 leden van de Staten in alle provincies. Ten opzichte van de vorige verkiezingen voor de Eerste Kamer in 1999 wonnen het CDA (van 20 naar 23), de PvdA (van 15 naar 19), de SP (van twee naar vier), en de LPF (voor het eerst met één zetel). Verliezers waren de VVD (van 19 naar 15), GroenLinks (van acht naar vijf), D66 (van vier naar drie), en de ChristenUnie (van vier naar twee). Gelijk bleven de SGP (twee), en de Onafhankelijke Senaatsfractie (één, Ten Hoeve van de Fryske Nasjonale Partij).

Tijdens de geheime stemming hebben sommige Statenleden anders gestemd dan hun partij hun had aanbevolen. De LPF eindigde aldus op één zetel, die ingenomen zal worden door voormalig staatssecretaris Hessing één zetel minder dan waarop de partij gezien het aantal LPF'ers in de Staten leek te kunnen rekenen.

Bij de VVD werden talrijke voorkeursstemmen uitgebracht, vooral in Limburg uit protest tegen het feit dat er geen Limburger door de partij op een verkiesbare plaats was gezet. Als gevolg van dit stemgedrag werden de nummers 7 tot en met elf en dertien van de VVD-lijst niet verkozen. Onder hen is de voormalige staatsecretaris Van Eekelen, een van de opstandigen tijdens de zogenaamde `Nacht van Wiegel' in 1999, die nu uit de Haagse politiek verdwijnt.

Eén Statenlid stemde ongeldig. Een CDA-Statenlid in Noord-Brabant stemde SGP. Het CDA profiteerde van zijn lijstverbinding met ChristenUnie en SGP, en hield daaraan één restzetel over. In navolging van de Tweede Kamer zal ook de Eerste binnenkort in `vrije stemming' haar voorzitter aanwijzen. In het verleden werd het voorzitterschap door de partijen in onderling overleg vastgesteld.

Karla Peijs werd als twaalfde op de CDA-lijst wel verkozen, maar zal haar plaats niet innemen omdat zij vandaag is beëdigd als minister van Verkeer en Waterstaat.