Medicijn lager in prijs voor Afrika

De Europese Unie wil met nieuwe maatregelen de farmaceutische industrie stimuleren medicijnen voor hiv/aids, malaria en tuberculose tegen veel lagere prijzen in ontwikkelingslanden te verkopen. De EU-lidstaten bereikten gisteren een akkoord over een verordening die verbiedt om zulke goedkope medicijnen uit arme landen terug te importeren. ,,We stellen een voorbeeld door met praktische middelen armere landen te helpen in hun strijd tegen volksgezondheidscrises'', zei Eurocommissaris Lamy (Handel).

Volgens de verordening kunnen farmaceutische firma's een twee-prijzen-systeem hanteren, waarbij ze voor dezelfde medicijnen hogere prijzen in de EU kunnen rekenen. Exporteurs wordt gevraagd hun producten op een speciale lijst van de Europese Commissie te zetten. Zowel gepatenteerde als generieke medicijnen kunnen op deze wijze worden geregistreerd.

Om op de lijst te komen moeten medicijnen voor ontwikkelingslanden beschikbaar zijn voor een prijs die 75 procent onder de gemiddelde fabrieksprijs ligt, of voor een prijs die gelijk is aan de productiekosten plus 15 procent. De producten krijgen een verpakking met een speciaal logo (de sterren van de Europese vlag en het esculaap) om de herkenbaarheid voor de douane te vergemakkelijken. Medicijnen met zo'n logo mogen niet in de EU in omloop worden gebracht, doorgevoerd, of opgeslagen. Uitgevoerde goedkope medicijnen doken tot nu toe vaak in de EU op. De EU heeft een lijst van 76 landen opgesteld, meest in Afrika, die voor goedkope medicijnen in aanmerking komen.

Een woordvoerster van hulporganisatie Oxfam noemde de EU-maatregel ,,een kleine stap in de goede richting, omdat farmaceutische bedrijven vertrouwen krijgen''. Maar volgens haar is de prijsverlaging te klein om medicijnen toegankelijk te maken. Volgens Oxfam moet de blokkade van de VS in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) worden opgeheven, zodat ontwikkelingslanden de medicijnen zelf kunnen produceren of generieke medicijnen kunnen importeren. Volgens een woordvoerder van de Europese farmaceutische industrie is het nieuwe systeem te bureaucratisch.