Geen garantie op veiligheid in rechtbank

Rechtbanken en gerechtshoven kunnen niet garanderen dat verdachten zonder wapen ter zitting verschijnen. Het risico van geweldsicidenten in rechtszalen is groter dan de rechterlijke macht tot dusver aannam.

Doordat de maatschappij verhardt en er steeds minder respect voor de rechtspraak is, lijden gerechtsgebouwen onder steeds meer fysiek geweld en agressie.

Dit concludeert de Werkgroep Beveiliging Gerechtsgebouwen van de Raad voor de Rechtspraak in een vandaag gepresenteerd rapport. Aanleiding zijn de incidenten van 29 januari van dit jaar, binnen de gerechten inmiddels ,,zwarte woensdag'' genoemd. In Arnhem gijzelde toen een verdachte een officier van justitie met een binnengesmokkeld vuurwapen – bij diens bevrijding door een arrestatieteam liep de officier een schotwond op en werd de verdachte doodgeschoten. Diezelfde dag sneed in Assen een van ontucht verdachte man met een binnengesmokkeld mes zijn keel door. Hij overleefde dat.

De Raad voor de Rechtspraak wil nu detectiepoortjes voor alle gerechtsgebouwen, zo is gisteren besloten. Hoe dat moet worden betaald weet de Raad nog niet – voor 2003, zo zei onlangs voorzitter Van Delden, komt de Raad nog 35 miljoen euro tekort.

,,De handhaving en effectiviteit'' van veiligheidsmaatregelen worden volgens het rapport ,,gehinderd door een relatief laag niveau van bewustwording en betrokkenheid bij medewerkers en leidinggevenden''. De aanvoer, ontvangst en overdracht van verdachten uit politiebureaus gaat meestal goed. Maar als ze uit gevangenissen moeten komen is de ervaring gemengder, omdat gevangenissen de richtlijnen van justitie ,,verschillend interpreteren'', ,,variërend van volledige visitatie tot fouillering en visuele controle.'' Daarom moeten de richtlijnen volgens de Raad voor de Rechtspraak eenduidiger worden.

Bij de ingangen van het Paleis van Justitie in Arnhem werden eerder dit jaar al detectiepoorten neergezet. Iedere bezoeker, ook rechtbankpersoneel en advocaten, moet deze passeren om het gebouw binnen te komen.