Geen adoptie meer uit Cambodja

Adopties vanuit Cambodja worden met onmiddellijke ingang opgeschort. Dit besluit is genomen omdat de procedure op een aantal belangrijke punten niet voldoet aan de vereisten. Op verzoek van het ministerie van Justitie heeft de Nederlandse ambassade in Thailand onderzoek gedaan naar de adoptieprocedure in Cambodja. Het is vrijwel onmogelijk om de status van een kind (wees, verlaten door de biologische ouders) vast te stellen. In Cambodja is een bewijs van verlatenheid voor een gering bedrag te koop. Hiermee kan de opname van kinderen in een adoptiecentrum worden geformaliseerd.