Filosofie-examen

Lees bij een examen de opgave altijd goed en in zijn geheel door! Elke leraar weet dat je dit de leerlingen steeds weer moet voorhouden. De hoogleraar Hub Zwart lijkt dit inmiddels te zijn vergeten (NRC Handelsblad, 17 mei). Bij het maken van het havo eindexamen filosofie struikelt hij al bij de tweede alinea.

Daarin wordt in algemene, maar overduidelijk partijdige, termen uitgelegd wat globalisering is. De derde alinea maakt direct duidelijk dat het hier gaat om opvattingen van antiglobalisten, opvattingen die ook in deze krant regelmatig besproken worden als serieuze standpunten.

Hub Zwart meent dat het verwerpelijk is om zo'n standpunt zomaar te presenteren bij een ,,complex en veelzijdig fenomeen als globalisering''.

In het filosofie-onderwijs krijgen leerlingen steeds standpunten voorgelegd en worden zij uitgedaagd zelf standpunten in te nemen juist om complexe en veelzijdige zaken te leren begrijpen. Wat zij vooral leren is dat het hebben van een standpunt nooit voldoende is, maar dat je moet analyseren, uitleggen, redeneren en argumenteren om een standpunt te verdedigen of te bekritiseren. Suggestief taalgebruik, verdachtmakingen en op de man spelen horen daar niet bij.

Hub Zwart is die elementaire les kennelijk ook al vergeten. Hij vindt het zo onverteerbaar dat aan de kandidaten het standpunt van de antiglobalisten wordt voorgelegd, dat hij eerst de makers van het examen begint uit te schelden en verdacht maakt als `drammerige', `vulgaire marxisten' en daarna suggereert dat de leraren die het examen moeten nakijken ook wel zo bevooroordeeld zullen zijn. Het eerste onthult de benauwde denkwereld van Zwart; het tweede is schandelijk.