Europees Sociaal Fonds onderbenut

Werkgelegenheidsubsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de periode 2000-2006 zijn tot nu toe goeddeels onbenut gebleven. Van de tot en met 2003 beschikbare circa één miljard euro is nu 362 miljoen toegekend.

Pagina 2