ESF-fondsen blijven nog onderbenut

Werkgelegenheidsubsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF), die beschikbaar zijn voor de periode 2000-2006, blijven tot nu toe voor een belangrijk deel onbenut.

Het ministerie van Sociale Zaken, verantwoordelijk voor de verdeling van dit geld, heeft inmiddels 362 miljoen euro aan subsidies toegekend, zo blijkt uit een brief die minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot en met 2003 is circa een miljard euro beschikbaar.

Minister De Geus had eerder al aangegeven dat gemeenten huiverig zijn geworden om ESF-geld aan te vragen als gevolg van de ESF-affaire. Bij deze affaire, die betrekking had op de subsidieperiode 1994-1999, was sprake van veel onregelmatigheden en ontbrekende administraties. Nederland liep hierdoor een half miljard euro mis van de 1,5 miljard euro die beschikbaar was uit Brussel voor het aan het werk helpen van werklozen.

Voor de periode 2000-2006 is 1,8 miljard euro beschikbaar. Gemeenten vrezen op lange termijn opnieuw geld te moeten terugbetalen omdat het niet volgens de regels is uitgegeven. Een groot aantal gemeenten heeft nog beroepsprocedures lopen tegen negatieve beschikkingen van Sociale Zaken uit de vorige ESF-periode. De juiste besteding van het geld heeft bovendien hoge prioriteit van het ministerie van Sociale Zaken. Dat heeft geleid tot een grote administratieve rompslomp die instellingen belet geld aan te vragen.

De Geus heeft in april al aangekondigd maatregelen te hebben genomen om het gebruik van ESF-geld te bevorderen. In overleg met Brussel zijn regels vereenvoudigd. Sinds dit jaar kan het uitvoeringsorgaan voor de WW en WAO, het UWV, ook ESF-geld aanvragen. Daarnaast is het de bedoeling dat zogeheten O+O-fondsen, die per bedrijfstak bestaan met geld van werkgevers en werknemers, de mogelijkheid te geven om ESF-geld aan te vragen. Ook verklaarde De Geus dat er een publiciteitscampagne zou komen. Bij ESF-projecten moet overigens altijd sprake zijn van co-financiering; 45 procent komt uit Brussel, de rest moet nationaal geld zijn.

Een woordvoerder van Sociale Zaken wijst er op dat aanvragen voor een bepaald jaar nog tot twee jaar na dat jaar kunnen worden ingediend. Daarmee zou de schade voor Nederland beperkt kunnen blijven. Volgens het Kamerlid Verburg (CDA) is het gebruik van ESF-geld echter nog ,,schrikbarend'' laag. Ze vindt dat haar partijgenoot De Geus steeds een te rooskleurig beeld probeert te schetsen van het gebruik van het ESF-geld.