Eindexamenleerlingen 1

In voorgaande jaren plaatste NRC Handelsblad in eindexamentijd artikelen die inhoudelijk ingingen op de examens in verschillende vakken. Deze waren informatief en ik las ze meestal met plezier.

Wat is nu de zin van de interviews met individuele eindexamenleerlingen (vmbo, havo, vwo) in de afgelopen week? Welke relevante informatie bieden deze? En hoe betrouwbaar is de hier verstrekte informatie? Neem bijvoorbeeld het interview in NRC Handelsblad van 23 mei met een vwo-leerlinge met bèta-profiel. Mijn dochter is gymnasiumleerlinge. Afgelopen dinsdag deed ze centraal schriftelijk scheikunde en deze week doet ze natuurkunde. Volgens de vader echter van geïnterviewde-leerlinge Loes zouden natuurkunde en scheikunde zijn samengevoegd. Nu maar hopen dat Loes bij het maken van haar bommen natuur- en scheikunde niet door elkaar haalt.

    • Ariane Zwiers