Eén landelijk cijfer ziekteverzuim

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat vanaf 1 januari 2004 één landelijk cijfer voor het ziekteverzuim van werknemers berekenen. Het bureau gaat daarvoor gebruik maken van verzuimcijfers van arbodiensten. Het CBS en de Brancheorganisatie Arbodiensten hebben daartoe gisteren een convenant ondertekend. Op dit moment berekent het CBS een verzuimpercentage voor bedrijven en een percentage voor de overheid op basis van gegevens die deze organisaties aanleveren. Het ministerie van Sociale Zaken combineert deze cijfers tot één ziekteverzuimpercentage voor Nederland. Nadeel is dat dit cijfer slechts een grove indicatie geeft van het verzuim.