Bruid nog vaak uit land van herkomst

. Turken en Marokkanen die in Nederland zijn geboren – de `tweede generatie' – halen voor het overgrote deel een bruid of bruidegom uit het land van herkomst. Het aandeel van deze zogeheten migratiehuwelijken neemt wel af, maar dat gaat niet erg snel.

Dit blijkt uit Trouwen over de grens waarop Erna Hooghiemstra vandaag promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift wordt uitgegeven door het Sociaal en Cultureel Planbureau, waar zij tot voor kort werkzaam was als onderzoeker.

Turken en Marokkanen trouwen voornamelijk in eigen kring, met partners al dan niet uit het land van herkomst. Huwelijken met autochtone Nederlanders komen relatief weinig voor. Van de tweede generatie Turken trouwt ongeveer vijf procent met een Nederlander. Dit geldt ook voor de Marokkaanse vrouwen.

Marokkaanse mannen vertonen een opmerkelijk ander beeld: vijftien procent van de tweede generatie die is getrouwd, deed dat met een Nederlandse vrouw. Marokkaanse mannen trouwen ook makkelijker met een andere, niet-Marokkaanse allochtone vrouw. Onder Turken is dit zeer uitzonderlijk.

De omvangrijke huwelijksmigratie heeft ingrijpende demografische en sociaal-culturele gevolgen. In 2001 kwamen zo'n 6.500 huwelijkspartners uit Turkije en Marokko naar Nederland. Dit betekent dat onder Turken en Marokkanen van 25 tot 35 jaar een derde is opgegroeid in het land van herkomst, terwijl onder de 15 tot 25-jarigen vrijwel iedereen in Nederland is opgegroeid. Dit betekent ook dat er maar mondjesmaat een `derde generatie' ontstaat: de meeste Turkse en Marokkaanse kinderen die nu worden geboren hebben één ouder die in het land van herkomst is opgegroeid.

Achter het ogenschijnlijk tamelijk stabiele patroon van huwelijksmigratie gaat een grote dynamiek schuil. Waar voor de eerste generatie nog gold dat velen werden uitgehuwelijkt, komt dit nu nauwelijks meer voor. Vaak is er wel bemoeienis van de ouders met de partnerkeuze, maar die speelt zich tegenwoordig vooral af binnen een onderhandelings- en overlegmodel.

De motieven om een partner in het land van herkomst te zoeken verschillen tussen mannen en vrouwen.