Bonden en TPG akkoord over CAO

Het personeel van postconcern TPG krijgt vanaf 1 juni een loonsverhoging van 2 procent, en op 1 februari volgend jaar komt daar nog eens 0,5 procent bij. De medewerkers blijven hun premievrije pensioenregeling behouden, maar moeten via een omweg wel gaan bijdragen aan het pensioenfonds.

Dat hebben vakbonden en TPG vanmorgen bekendgemaakt. TPG is met 68.000 werknemers in Nederland de grootste particuliere werkgever. Het is een van de eerste grote CAO's, waar vakbonden overeenstemming hebben kunnen bereiken over de pensioenregeling. Op dit moment zijn de pensioenen een groot struikelblok bij de onderhandelingen tussen de vakbonden en onder meer Philips, Akzo en de financiële sector. De collectieve arbeidsovereenkomst van TPG loopt een jaar tot mei 2004.

De loonsverhoging gaat iets later in dan de CAO. De vakbonden Abvakabo-FNV, CNV Publieke Zaak, BVPP en CMHF hebben hiermee ingestemd om geld vrij te maken voor de 1,5 procent verhoging van de pensioenen van oud-collega's. Het bedrijf gebruikt de werkgeversbijdrage voor de vervallen premiespaarregeling voortaan als eigen bijdrage voor het pensioenfonds. TPG moet dit jaar 110 miljoen euro extra bijstorten. Van dat bedrag komt straks per saldo eenderde voor rekening van het personeel.

Alle medewerkers van het postconcern krijgen een eveneens eenmalige beloning van 64 euro, als het ziekteverzuim in september tot hooguit 5,1 procent is gedaald. Eenzelfde bedrag krijgen zij nog een keer als het percentage eind december is gedaald tot 5 procent.

TPG en de vakbonden hadden eerder al een voorlopig akkoord over de vervanging van negenduizend postbodebanen door 20.000 deeltijdpostbodes. Bovendien schrapt het bedrijf vijfduizend banen onder de postbodes tot 2013. Samen met andere besparingen moet dit het bedrijf jaarlijks 320 miljoen euro opleveren.

In de CAO zijn verder afspraken gemaakt over een hoger budget voor kinderopvang en over reïntegratie na ziekte. De vakbonden gaan het akkoord voorleggen aan hun leden.

VRAAGGESPREK: pagina 16