Bezuiniging bij omroep

De door het nieuwe kabinet opgelegde bezuinigingen van 80 miljoen euro bij de publieke omroep zullen merkbaar worden bij de Wereldomroep, het Muziekcentrum van de Omroep, radiozender 747 AM en de internetactiviteiten van de omroep. Deze activiteiten zullen niet worden stopgezet, maar er zal kritisch worden gekeken naar taken en budget. Dat heeft H. Bruins Slot, voorzitter van de Raad van Bestuur van de publieke omroep, vanochtend gezegd tijdens een personeelsbijeenkomst.

Bruins Slot nam een voorschot op het rapport van organisatiebureau McKinsey, waarvan een deel volgende week openbaar wordt. Programma's zullen worden ontzien, zei Bruins Slot, hij wil dat de kijker en luisteraar er zo min mogelijk van merkt. De bezuiniging wordt een drieslag: verhoging van de efficiency, meer samenwerking op facilitair gebied, en beperking van een aantal taken. Wat huisvesting en gebruik van studio's betreft zou door de omroepen veel meer kunnen samengewerkt. De hoge salarissen van een aantal freelance presentatoren blijven ongemoeid, maar er wordt gekeken naar de toepassing van de CAO, bijvoorbeeld door mensen eerder in de eindrang te plaatsen.