Beurs duwt Fortis in de rode cijfers

Bank- en verzekeringsbedrijf Fortis heeft de eerste drie maanden een verlies geleden van 453 miljoen euro. Het concern heeft last van de beursmalaise en verloor 1,22 miljard euro op zijn aandelenportefeuille. Het verlies zou nog groter zijn geweest als Fortis zijn beleggingsportefeuille niet voor een deel had beschermd tegen koersdalingen.

Het is de tweede keer binnen korte tijd dat het concern een kwartaalverlies lijdt. In het derde kwartaal van vorig jaar schreef de financiële instelling ook rode cijfers als gevolg van het slechte beursklimaat. Exclusief de beleggingsverliezen daalde het operationele resultaat van Fortis in de eerste drie maanden van dit jaar met 8 procent.

Topman Anton van Rossum noemde vanochtend het resultaat van Fortis, zonder de beleggingsverliezen, `redelijk'. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons beleid (...) sterk uit deze moeilijke periode zullen komen.''

De beleggingsverliezen worden vooral geleden bij het verzekeringsbedrijf. Daar werd in totaal 706 miljoen verloren, terwijl het bankbedrijf winst maakte. De bankafdeling zag de winst wel sterk dalen – met 41 procent tot 359 miljoen – als gevolg van toegenomen kredietrisico's. In de eerste drie maanden van dit jaar trof Fortis een voorziening van 187 miljoen voor de kredietportefeuille, aanzienlijk meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Fortis verwacht dat het voor geheel 2003 voorzieningen voor kredietrisico's zal treffen die `in lijn zijn met het beeld van het eerste kwartaal'.

Fortis verzilverde de afgelopen maanden een bovengemiddeld deel van zijn obligatieportefeuille. Fortis nam de winst op 380 miljoen aan beleggingen, ruim de helft meer dan dezelfde periode vorig jaar. Zonder deze verkoop zou het verlies van Fortis groter zijn geweest.

De verliezen op de aandelenportefeuille zijn de afgelopen maanden overigens teruggelopen. Na 31 maart, de sluiting van het eerste kwartaal, is de beurs aangetrokken. Fortis wees er vanochtend op dat de verliezen op de aandelenportefeuille van 1,22 miljard waren geslonken tot 0,9 miljard euro op 21 mei.

Volgens Fortis is het door het onzekere economische klimaat niet mogelijk een zinvolle uitspraak te doen over de winstverwachting in 2003. Op de beurs behoorde Fortis vanochtend tot de grote dalers en trok het collega's uit de financiële sector mee naar beneden. Het aandeel Fortis noteerde rond het middaguur ruim 3 procent lager op 14,11 euro.