Als de dief stopt, gaat er een piepje

Op bedrijfsterreinen wordt massaal ingebroken. In Almere begint binnenkort een proef met elektronische lussen in het asfalt waarmee het rijgedrag van bezoekers te registreren is.

Automaterialen zijn gewild op het bedrijventerrein Veluwsekant Oost in Almere. Twee keer in de week krijgt de vestiging van Euromaster nachtelijk bezoek. Assistent-bedrijfsleider George Pop-Tomov raadt zijn klanten daarom af een auto voor reparatie 's avonds laat of 's ochtends voor openingstijd op het terrein neer te zetten om te laten repareren. ,,Grote kans dat die dan weg is.''

Op het bedrijventerrein in Almere wordt gemiddeld om de avond ingebroken. Hoewel de ondernemingen in Almere opgehouden zijn de exacte schadenposten te berekenen, is bekend dat criminaliteit het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 3 miljard euro kost. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken berekend. Daar komt dan nog 1 miljard euro bij aan preventiekosten, waaronder beveiligingssystemen. Ondernemingen waren vorig jaar twee keer zo vaak het slachtoffer van criminaliteit als burgers.

In Almere hebben de ondernemers er schoon genoeg van. Ze hebben al de voor de hand liggende stappen genomen: de afgelopen jaren werden hekken en camera's geplaatst; kantoren werden vestingen. Maar het mocht niet baten. Vervolgens huurden de Almeerse ondernemers een particulier beveiligingsbedrijf in. Maar ook hiervan betwisten zij de effectiviteit. Een wagen die eenmaal per uur een rondje over het terrein rijdt, houdt nu eenmaal geen doorgewinterde inbrekers tegen.

Gemeente, politie en ondernemers in Almere nemen daarom nu een volgende, rigoureuzere stap. Met behulp van een nieuwe technologische ontwikkeling van onderzoeksinstituut TNO wordt Veluwsekant Oost Nederlands best bewaakte bedrijventerrein.

Over twee weken legt een bouwer op tientallen plaatsen in het asfalt van de weg op het terrein van 30 hectare elektronische lussen. Die lussen gaan het rijgedrag van auto's tot op de seconde nauwkeurig in de gaten houden. ,,Als de auto geen constante snelheid rijdt, stil gaat staan of een ongebruikelijke weg naar het doel rijdt, zegt het systeem meteen piep'', legt TNO-onderzoeker Léon Smit uit. In een meldkamer volgt meteen controle door een bewaker en aan de hand van eerder gemaakte videobeelden stelt de bewaker dan vast om welke auto het gaat. Daarna rijdt er direct een surveillancewagen naar de verdachte auto. Als blijkt dat de stilstaande automobilist alleen even op een wegenkaart keek of zijn neus moest snuiten, moet hij dat dan maar uitleggen aan de bewakers.

,,Natuurlijk begrijp ik het wanneer mensen dit als Big Brother zien'', geeft Smit toe. Maar, zo betoogt hij, alles valt binnen de Nederlandse privacywetgeving. De wet stelt dat ,,een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens'' niet is toegestaan. Omdat er in het systeem een bewaker in de controlekamer tussengezet is, is het niet geautomatiseerd.

Daarbij worden volgens Smit geen persoonsgegevens verwerkt, maar ,,gegevens die tot een persoon te herleiden zijn'', namelijk via het spoor dat de auto aflegt. [Vervolg BEVEILIGING: pagina 16]

BEVEILIGING

'Prioriteit van politie in Almere ligt elders'

[Vervolg van pagina 1] Elke auto die het terrein in Almere oprijdt, krijgt een nummer, daarmee wordt het kentekennummer genegeerd. Het College Bescherming Persoonsgegevens geeft Smit gelijk. Voor nu, althans. Zolang de gegevens maar voor intern gebruik blijven, is het experiment op Veluwsekant toegestaan. De Eerste Kamer heeft eind april besloten dat stiekem opnames maken met beveiligingscamera's wordt verboden. Maar Smit wil niet van kritiek horen en verschuift de aandacht liever naar de mogelijke overtreders: ,,Laten we wel wezen: wat moet je dan ook om drie uur 's nachts op een bedrijventerrein?''

En de politie dan? ,,Die heeft andere prioriteiten'', stelt Kees de Jong van de gemeente onderkoeld vast. ,,Dat maakt de bedrijven hier in Almere vogelvrij.'' De politie legt de schuld deels weer terug bij de gemeente. De burgemeester is immers degene die besloten heeft de veiligheid van de ondernemingen een lagere prioriteit te geven. Daar komt dan de ,,krappe'' capaciteit van het korps in Almere bij, stelt een woordvoerder. En van die toch al beperkte politiemacht van 250 agenten (op 170.000 inwoners), houden slechts acht rechercheurs zich met het bedrijfsleven bezig.

Desondanks heeft de politie vorig jaar een poging gewaagd de inbraken te stoppen. Ze stelde een informatiemap voor ondernemers samen, voerde het aantal surveillances op en formeerde dat team van acht rechercheurs. Allemaal acties die een antwoord vormden op de stijgende criminaliteit. ,,Dat werd gewoon een probleem'', zegt de woordvoerder. ,,En zo ervaren wij dat ook.'' Vreemd genoeg kan de politie sinds januari slechts tien aangiftes van inbraak achterhalen voor het gebied van vier bedrijfsterreinen waartoe Veluwsekant Oost behoort.

Het doel heiligt de middelen, vindt ook Kees de Jong van de gemeente. Deze ondernemingen zijn de motor van de economie, doceert hij. En als de politie het laat afweten, moeten de bedrijven zichzelf maar beschermen. ,,Dat maatschappelijk belang is voor mij groter dan de privacy van burgers.''

Het hele project gaat 380.000 euro kosten, de overheid betaalt driekwart daarvan. Het moet vanaf deze zomer negen maanden gaan proefdraaien. Wanneer het experiment succesvol is en het aantal inbraken afneemt, ziet Smit wel mogelijkheden de gegevens breder te gaan gebruiken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld gekoppeld worden aan het register van vermiste auto's. ,,Maar voorlopig doen we dat nog niet'', probeert hij gerust te stellen. ,,Voorlopig.''