Weinig steun na kritiek op euthanasie

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer en de artsenorganisatie KNMG reageren voorzichtig afwijzend op de kritiek die de voorzitter van het college van procureurs-generaal heeft op de euthanasiewet.

Super-PG J. de Wijkerslooth wil meer ruimte tussen het wel of niet vervolgen wegens moord of doodslag van artsen die zich niet aan de zorgvuldigheidscriteria voor euthanasie houden. Dit blijkt uit het vrijdag gepresenteerde onderzoek naar euthanasie in Nederland Medische besluitvorming aan het einde van het leven van de hoogleraren P. van der Maas en G. van der Wal.Volgens Kamerlid M. Sterk (CDA) ,,zit er op dit moment strafrechtelijk gezien genoeg nuance in de euthanasiewet''. Daarin zijn zes zorgvuldigheidscriteria vastgelegd waaraan een arts moet voldoen bij het verlenen van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Artsen die zich daaraan houden zijn niet strafbaar.

Artsen die één of meer van de criteria veronachtzamen, kunnen alleen worden vervolgd op grond van de wetsartikelen voor moord en doodslag.

De Wijkerslooth vindt de huidige wetgeving niet ideaal, omdat er geen mogelijkheid is tussenliggende sancties op te leggen. Het kan dan gaan om de gevallen waar artsen om invoelbare redenen niet konden voldoen aan een meer procedurele zorgvuldigheidseis, zoals bijvoorbeeld het consulteren van een tweede arts.

,,Maar als euthanasiezaken nu worden doorgestuurd aan justitie, betekent dat nog niet per definitie dat iemand ook veroordeeld wordt'', aldus Kamerlid Sterk. ,,Sepot kan ook.''

Euthanasiewoordvoerder L. Griffith (VVD) vindt het ,,geen goed idee'' in de euthanasiewet juridische ruimte te scheppen voor tussenliggende sancties. ,,De toetsingscommissies voor euthanasie hebben nu het eerste oordeel over het naleven van de zorgvuldigheidseisen. Over de onzorgvuldige euthanasiezaken beslist daarna justitie. Je moet die scheiding scherp houden, en dat is niet het geval als justitie ook over een tussencategorie gaat oordelen.''

Fractievoorzitter B. Dittrich (D66) lijkt het vooralsnog uitgesloten dat in de zorgvuldigheidseisen een rangorde wordt aangebracht: ,,Wij hebben steeds gezegd: `Aan álle zorgvuldigheidseisen moet worden voldaan'.''

Voorzitter R. Hagenouw van de artsenorganisatie KNMG ,,begrijpt'' de opmerkingen van De Wijkerslooth. ,,Vroeger had justitie nog wel eens een goed gesprek met een arts, om daarna te beslissen of hij wel of niet zou vervolgen. Dat `goede gesprek' is nu overgedragen aan de toetsingscommissies. Maar de KNMG vindt: afspraken zijn afspraken, en laten we deze euthanasiewet zoals hij nu is eerst eens de tijd geven.'' De wet is sinds april vorig jaar in werking.

Advocaat-generaal E. Myjer van het Amsterdamse gerechtshof, ,,snapt'' De Wijkerslooth als hij zegt ,,dat de alternatieven net ietsje te weinig zijn''.

De Wijkerslooth zelf wil zijn kritiek voor deze krant niet toelichten zolang minister van Justitie Donner nog niet op het euthanasierapport heeft gereageerd. Donner bestudeert dat rapport nog.