Regen bevat onafbreekbare gifstoffen

Het Nederlandse regenwater bevat te veel giftige stoffen. Deze stoffen zijn aangetoond in meetpunten verspreid over geheel Nederland. Dit stelt Greenpeace stelt in het rapport `Onzichtbare chemie'.

Het rapport is vandaag aan staatssecretaris Van Geel (Milieu) is aangeboden. Van Geel zei vanochtend dat stoffen waarvan de effecten onbekend zijn, niet gebruikt moeten worden. De bewindsman constateert echter dat het industrie weerstand biedt om schadelijke stoffen te vervangen. Greenpeace pleit nu voor een verbod op deze giftige stoffen en vindt dat de industrie snel moet overstappen op niet-schadelijke alternatieven.

Het onderzoek van Greenpeace richtte zich op moeilijk afbreekbare POP's (Persistent Organic Pollutants), giftige stoffen die te vinden zijn in consumentenproducten. In februari en maart onderzochten de onderzoekers op 47 plaatsen in Nederland regenwater, waaronder op 23 middelbare scholen. Verder is ook regenwater bij fabrikanten en toepassers van de onderzochte stoffen onderzocht.

De onderzoekers vonden niet alleen nog toegestane stoffen, zoals HBCD (hexabroomcyclododecaan), maar ook reeds verboden stoffen zoals musk-ambrette.

De giftige stoffen zijn aangetoond in meetpunten verspreid over heel Nederland, maar de hoeveelheden zijn bij locaties waar stoffen worden geproduceerd of toegepast vaak veel hoger dan in de rest van Nederland. Opvallende resultaten zijn de hoge concentraties van de ftalaten DINP (diisononyl phthalaat) en DIDP (diisodecyl phtalaat) in Vlaardingen (producent Exxon), de concentratie HBCD, een broomhoudende brandvertrager, in Terneuzen (producent Broomchemie) en bisfenol-A (producent Resolution Performance Products).

Greenpeace wil dat staatssecretaris Van Geel op zeer korte termijn overleg voert met de chemische industrie om de onderzochte giftige stoffen te vervangen.

Daarnaast zou de staatssecretaris volgens Greenpeace het gebruik, toepassing en handel van deze stoffen moeten verbieden verbieden. Ook moet de Nederlandse regering zich op Europees niveau hard maken voor substitutie. Dat kan in het nieuwe Europese chemicaliƫnbeleid dat momenteel ontworpen wordt.