`Regel de kunsthandel'

Op een internationale bijeenkomst in Berlijn hebben deskundigen zondag hun regeringen opgeroepen maatregelen te nemen tegen de illegale handel in antiquiteiten en archeologische vondsten.

Directe aanleiding is de plundering van kunstschatten en historisch materiaal in Irak. Zo'n 250 archeologen en deskundigen waren op uitnodiging van Berlijnse musea bijeen op een congres dat door de VN-organisatie Unesco werd gesteund. Men nam een motie aan die pleit voor een gedragscode voor archeologen. Ook moet er een `stamkaart' komen met alle gegevens over een voorwerp, zoals vindplaats en eerdere eigenaren. Het congres wil verder dat alle regeringen de relevante internationale verdragen tegen de illegale handel en voor de bescherming van kunst in oorlogstijd tekenen.

Het congres sprak zijn afschuw uit over de plunderingen in Irak en de opzettelijke vernietiging van erfgoed bij gewapende conflicten in het algemeen.