Pleidooi VS voor ander regime Iran

Amerikaanse Congresleden hebben afgelopen weekeinde gepleit voor vervanging van het Iraanse regime, dat volgens hen een groot probleem vormt voor de Verenigde Staten.

Pleidooien daartoe van Republikeinen en Democraten volgden op beschuldigingen van de Amerikaanse regering dat Iran topleden van Osama bin Ladens terreurnetwerk Al-Qaeda herbergt. Om die reden brak de regering vorige week de zojuist gelanceerde bilaterale contacten met Iran af. Volgens The Washington Post lijkt de regering inmiddels ,,bereid een agressieve politiek te omarmen om de Iraanse regering te destabiliseren''. Morgen zou in Washington worden gepraat over een mogelijke campagne om de Iraanse regering te destabiliseren en een volksopstand te ontketenen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Kamal Kharrazi, onderstreepte voor de Iraanse televisie dat zijn land geen terroristen van Al-Qaeda onderdak biedt en dat ook niet zal doen. Hij zei dat Iran zelfs verscheidene leden van Al-Qaeda heeft gevangen gezet, en van plan is hen te berechten. ,,Irak was de pionier in de strijd tegen terroristen van Al-Qaeda die een gevaar vormen voor onze nationale belangen'', zei hij. ,,Iran was de vijand van Al-Qaeda vóór de Verenigde Staten.''

Afgelopen week berichtten Amerikaanse kranten dat aanhangers van Al-Qaeda in Iran een rol speelden in de recente zelfmoordaanslagen in Saoedi-Arabië en Marokko waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Minister van Defensie Donald Rumsfeld, die hoe dan ook een harde politiek jegens Iran voorstaat, zei dat ,,er geen twijfel bestaat dat er hoge leiders van Al-Qaeda in Iran zijn geweest en vandaag zijn, en dat ze bezig zijn''. Afgezien daarvan beschuldigt Washington Iran van een kernwapenprogramma.

De Congresleden die gisteren voor regimewisseling in Teheran pleitten, zagen overigens niets in een militaire oplossing. Daarbij wezen ze erop dat moet worden vermeden een anti-Amerikaanse reactie op te wekken onder de Iraanse burgerij die juist in meerderheid voorstander is van een toenadering tot de VS.

De Iraanse autoriteiten hebben de publicatie verboden van een brief waarin 127 hervormingsgezinde parlementsleden een beroep doen op Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei om de impasse waarin het hervormingsproces is terechtgekomen, te doorbreken. In de brief waarschuwen de ondertekenaars dat de tijd voor een vreedzame overgang naar een democratisch systeem opraakt. ,,Het lot van ons land kan hetzij dictatuur, hetzij eerbiediging van democratische regels zijn'', schrijven zij, onder verwijzing naar het samenvallen van binnenlandse politieke en sociale problemen en de Amerikaanse dreiging.

De brief werd zaterdag gepubliceerd op de website van het Participatiefront, de grootste hervormingsgezinde politieke groepering, maar al na twee uur verwijderd. Geen enkele krant heeft aan het schrijven aandacht besteed.