Niet bezoedeld door schandalen

Bernhard Vogel (CDU) heeft dit weekeinde zijn vertrek als minister-president van de deelstaat Thüringen aangekondigd. De zeventigjarige vrijgezel en langstzittende minister-president geldt als een van de kandidaten voor het ambt van bondspresident. Vogel is een prominent politicus uit de generatie-Kohl wiens carrière niet bezoedeld is door schandalen.

Vogel werd geboren in Göttingen en promoveerde in de politieke wetenschappen. Eigenlijk ambieerde hij een wetenschappelijke loopbaan, maar zijn studievriendje uit Heidelberg Helmut Kohl haalde hem over actief te worden in de politiek. Vogel begon zijn politieke loopbaan in 1963 in de gemeenteraad van Heidelberg en was twaalf jaar minister-president in Rijnland-Pfalz ('76-88). Vogel behoorde nooit tot de inner circle rond Kohl, maar in 1992 was het Kohl die Vogel naar Thüringen stuurde om de weinig succesvolle Josef Duchac af te lossen. Vogel is daarmee de enige politicus die zowel minister-president in een westelijke als een in oostelijke deelstaat is geweest.

De uit het westen geïmporteerde politicus maakte van Thüringen een zelfbewuste nieuwe deelstaat. Van de vijf nieuwe deelstaten zijn alleen Thüringen en Saksen er enigszins in geslaagd nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Met Vogel verliezen de Oost-duitsers een pleitbezorger met nationale bekendheid.

Bernhard Vogel staat ondanks een leven in dienst van de politiek te boek als een man die scrupules heeft en minder machtsbelust is dan in zijn metier gebruikelijk. ,,De vriendelijke Vogel wekt de indruk de macht te schuwen'', schreef de Financial Times Deutschland vorig jaar. Bernhard maakt een vriendelijker en meer ontspannen indruk dan zijn oudere broer Hans Jochen, voormalig voorzitter en kanselierskandidaat van de SPD.

Vogel oogstte veel lof voor zijn vaderlijke en tegelijk vermanende optreden tijdens grote crises. In 1988 moest Vogel ontzetting en rouw een gezicht geven nadat bij een ongeluk tijdens een vliegshow in Ramstein 70 mensen omkwamen. Vorig voorjaar trof Vogel de juiste toon nadat de scholier Robert Steinhäuser in het Gutenberg-gymnasium in Erfurt zestien mensen had neergeschoten en vervolgens zelfmoord pleegde.

Vogel wordt opgevolgd door de huidige fractievoorzitter van de CDU in het deelstaatparlement, Dieter Althaus. De 44-jarige Althaus geldt al jaren als kroonprins en erft een deelstaat die het in vergelijking met de andere oostelijke deelstaten goed doet. Als het gaat om werkgelegenheid, economische groei, export en de kwaliteit van het onderwijs voert Thüringen de Oost-Duitse ranglijsten aan. Maar evenals andere oostelijke deelstaten maakt Thüringen veel schulden en kampt ook Thüringen met een krimpende bevolking. Vogel blijft lid van het deelstaatparlement in Thüringen, lid van het partijbestuur en voorzitter van de Konrad Adenauer Stiftung, het wetenschappelijke bureau van de partij.